Geen foto

Oudste dinosauriërnesten ooit gevonden

In Zuid-Afrika zijn de tot nu toe oudste dinosauriërnesten gevonden.Onderzoekers hebben een nestplaats gevonden van dinosauriërs in Zuid-Afrika. Volgens datering zijn de sporen van babydinosauriërs ca. 190 miljoen jaar oud, wat bijna twee keer zo oud is als de tot nu toe oudste nesten. Bovendien leveren de sporen waardevol bewijs voor de ontwikkeling van familiegedrag bij dinosauriërs.

Zo zouden babydinosauriërs langer bij hun nest blijven dan aanvankelijk werd gedacht. De vondst betreft een nest van eieren, veel met nog een intacte embryo erin, van de plantetende dinosauriër Massospondylus. Dit is een voorouder van de bekende Brachiosaurus, een enorme plantenetende dinosauriër op vier poten. De Massospondylus liep waarschijnlijk wel op twee poten.

De resten werden door een internationaal team van onderzoekers opgegraven in het Golden Gate Highlands National Park in Zuid-Afrika. Volgens Robert Reisz, paleontoloog aan de universiteit van Toronto, zijn er nog veel meer nesten te vinden in de nabije kliffen van het park.

Tot nu toe zijn er 10 nesten gevonden met elk 34 eieren die dicht op elkaar lagen. Onderzoek op de gevonden botten van de moederdinosauriërs wijst uit dat ze ca. zes meter lang waren. De eieren waren daarentegen maar zes tot zeven centimeter breed.  Ook denken de onderzoekers dat de nesten dicht bij een meer of rivier lagen. “Het feit dat de nesten dicht bij water lagen en de ondergrond vochtig was, suggereert dat er veel begroeiing was,” aldus Reisz.

De nesten werden bovendien gevonden in drie verschillende onderlagen van steen. Dit wijst uit dat elk nest in een andere tijdsperiode is gelegd. De onderzoekers denken zelfs dat de moederdinosauriërs terugkeerden naar dit gebied om te nesten, wat mogelijk in groepen gebeurde.

Ook al zijn er veel fossielen van dinosauriërs gevonden, geven de onderzoekers aan dat er vrij weinig over de voortplanting van vroege dinosauriërs bekend is. Deze vondst kan daar verandering in brengen. Het verslag van het onderzoek werd gisteren online gepubliceerd op de Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bron: Live Science

Meer lezen

Tijdvakken

Landen