Oude munten gevonden onder Zutphense kerk

Muntenschat ZutphenOnder de Sint Walburgiskerk in Zutphen is een ware muntschat gevonden. Bij archeologisch onderzoek tijdens de verbouwing van de kerk vonden archeologen 250 zilveren munten uit de periode van 1400 tot 1830. Extra bijzonder zijn 150 zilveren munten uit de periode tot 1550.

Munten in goede staat

De gevonden munten zijn in opvallend goede staat. De munten zijn nog niet allemaal bestudeerd en gedocumenteerd, maar al wel is duidelijk dat een aantal munten van zeldzame of zelfs tot nu toe onbekende types zijn.

Munten door de kerk geslagen

In de schat zitten ook munten die door de kerk zelf geslagen zijn. Het is beken dat de Walburgiskerk dat recht een tijd lang bezeten heeft. Doordat de kerk het recht had zelf kleingeld te slaan, konden armen meedoen aan rituelen waarbij dat geld nodig was.

Katholieke offergiften en fundering

De muntenschat die onder de Walburgiskerk gevonden is, is een zogeheten accumulatieschat. Dat betekent dat de munten wel bij elkaar gevonden zijn, maar niet tegelijk in de grond terecht zijn gekomen. Het gaat om munten die bij altaren geofferd werden, en daarbij bijvoorbeeld achter de altaarkast vielen. Van die altaarkasten waren er veel in de Walburgiskerk. De kerk was lange tijd katholiek, daarom stond de kerk vol met offeraltaren en kapelletjes waar de gilden hun patronen aanbeden. Er zijn ook munten van na de reformatie. De archeologen vermoeden dat het hierbij om munten gaat die op de grond vielen tijdens de collectes in de kerk.

Naast de muntenschat troffen de archeologen ook resten aan van de fundamenten van de kerk. Er werden tufstenen delen van de crypte gevonden. Die worden gedateerd op het jaar 1100.
De gevonden munten worden na de verbouwing in de kerk tentoon gesteld. Wellicht dat ze daarna ook nog naar musea gaan.

Bron en afbeelding:

Gemeente Zutphen

Meer lezen