Oude molen in de Beemster opgegraven

Oude molen in de Beemster opgegraven

In opdracht van provincie Noord-Holland vindt archeologisch onderzoek plaats in Zuidoost-Beemster. Daar zijn tijdens werkzaamheden aan een nieuwe oprit van de Purmerenderweg naar de N 244 resten gevonden van een molenplaats. De molen maakte onderdeel uit van een groep van ongeveer vijftig molens die begin 17e eeuw de Beemster droogmaalden en deze tot eind 19e eeuw droog hielden.

Archeologisch onderzoek

Tijdens vooronderzoek van het terrein bleek dat er reden was voor verder archeologisch onderzoek.  De archeologen die een aantal proefsleuven aanlegden, stuitten op restanten van de fundering van de molen. Provincie Noord-Holland vond de vondst reden genoeg voor een opgraving. 

Vondsten

Ondertussen hebben archeologen het woongedeelte van de molenaar gevonden, een molenkolk van de achtkantige molen, resten van gebruiksaardewerk zoals borden en een pispot, glazen en tinnen lepels maar ook speelgoed en een kloot om mee te schieten.

Historisch genootschap

Naast archeologen zijn er ook leden van het Historisch genootschap Beemster aan het werk locatie.  Zij kijken gespannen toe hoe de geschiedenis van het droogmalen van hun polder bloot komt te liggen. De molens werden begin 20ste eeuw vervangen door gemalen.

Bron: Noord-Holland.nl

Afbeelding Beemsterlants Caerte, historische kaart van de Beemster Nederland, 1658, graveur Daniël van Breen

Meer lezen

Tijdvakken