Graftombe Deir el-Medina

Oude Egypte kende door staat gefinancierde gezondheidszorg

Graftombe Deir el-MedinaTeksten die gevonden zijn in een archeologisch dorp uit de periode van het Egyptische Nieuwe Rijk (1550-1070 v. Chr.) onthullen dat er ook al in deze tijd door de staat gefinancierde gezondheidszorg bestond. Hiermee wilden de heersers de productiviteit van de werkers opschroeven.

Deir el-Medina & de Vallei der Koningen

De teksten werden gevonden in het Oudegyptische dorpje Deir el-Medina. Hier woonden gedurende het Egyptische Nieuwe Rijk arbeiders die werkten aan de koninklijke graftombes. Heersers werden in deze periode niet begraven in de enorme piramides die nu tot de wereldwonderen worden gerekend, maar kregen een uit steen gehouwen graftombe in de Vallei der Koningen. Arbeiders die werkten aan deze tombes waren vaak uiterst vaardige en goed opgeleide ambachtslieden die de afstand tussen het dorp en de Vallei elke week te voet aflegden.

Speciale privileges

De ambachtslieden in Deir el-Medina kregen vanwege hun belangrijke taak vaak voorzieningen die voor andere Egyptenaren in die tijd niet weggelegd waren. De staat zorgde voor een dak boven het hoofd en leverde assistenten die hielpen bij het huishoudelijk werk. Daarnaast betaalden de autoriteiten de werkers elke maand met graan, waardoor de ambachtslieden altijd genoeg voedsel voor handen hadden. De families van de ambachtslieden profiteerden van hun speciale positie en kregen ook een plaats in het dorp.

Betaalde ziektedagenVallei der Koningen

De gevonden teksten gaan vooral over het dagelijks leven van deze werklieden. Een groot aantal hiervan geeft meer informatie over wanneer en waarom iemand niet op het werk kwam opdagen. In bijna een derde van de gevallen was de oorzaak ziekte. Ondanks dat een arbeider soms meerdere dagen ziek was, bleven de graanstromen vanuit de staat constant. Zij werden dus ook betaald wanneer zij ziek waren.

Arts & medicijnen

Een medisch dossier uit Deir el-Medina – geschreven op papyrus – wees tevens uit dat er een arts in het dorp aanwezig was. Dit was evenwel ook iemand die tegelijkertijd werkte aan de graftombes. In het dossier stonden verschillende geneesmethoden voor allerlei soorten ziektes. Zowel de geneesheer als zijn assistenten kregen vrije dagen om medicijnen te maken en voor hun collega’s te zorgen. Alle soms erg kostbare ingrediënten werden ook weer door de autoriteiten geleverd. Voor hun bewezen diensten aan het dorp kregen zowel de arts als zijn medewerkers extra ‘loon’ van de Egyptische staat.

Familie zorgt voor elkaar

Hoewel er dus door de staat gefinancierde gezondheidszorg bestond, hadden familieleden ook een belangrijke rol in de zorg voor elkaar. Kinderen moesten voor hun ouders zorgen en andersom. Wanneer dit niet naar behoren werd gedaan, volgden meestal financiële maatregelen van de familie. Zo konden kinderen bijvoorbeeld uit het testament worden gehaald of konden ouders de financiële bijdrage van hun nageslacht mislopen.

Bronnen

www.phys.org

www.dailymail.co.uk

Afbeeldingen

I, Rémih [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Peter J. Bubenik/Luestling [Luxor: King's Valley], via Wikimedia Commons

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's