Oude brug onder het straatpatroon van Halle gevonden

Tijdens rioleringswerkzaamheden  in Halle (BE) troffen medewerkers restanten van een oude brug aan. Op het kruispunt van de Vuurkruisenstraat en de Basiliekstraat werden restanten blootgelegd van de oude brug die ooit over de Zenne ging. De staat van de brug is beter dan verwacht. De ouderdom van de brug wordt geschat op 200 jaar.

De rivier de Zenne liep 200 jaar geleden op de plek waar de (behoorlijk intact zijnde) brug is teruggevonden. In de loop van de tijd is de rivier die toen nog door het centrum van Halle liep verlegd en maakte deze plaats voor de Vuurkruisenstraat.

Opmeten en fotograferen

De brug is volgens een medewerker van Onroerend Erfgoed niet heel waardevol. Het is vanwege de nieuwe riolering  die op dezelfde hoogte geplaatst wordt niet mogelijk om de brug te behouden. Na overleg heeft Onroerend Erfgoed toestemming gegeven de brug te slopen. De archeologen fotografeerden en voerden de nodige metingen uit om alles vast te leggen.

Historische loop Zenne verbeeld

Inmiddels is de brug gesloopt en zijn er twee massieve arduinen stenen opgegraven. De stad wil het materiaal gebruiken bij de heraanleg van het kruispunt. Blauwe led-verlichting zal de historische loop van de Zenne aangeven.

www.editiepajot.com/

www.hln.be/regio/

Meer lezen