reconstructie van de Minatogawa man

Oude begraafplaats geeft inzicht in prehistorisch Japan

reconstructie van de Minatogawa manDe vondst van een prehistorische begraafplaats op het Japanse eiland Okinawa werpt een nieuw licht op de ontwikkeling van de cultuur op het eiland. Lang bleef het een raadsel hoe de eerste culturen op het Japanse eiland ontstaan waren. Deze vondst geeft archeologen nieuwe inzichten in het ontstaan van de eerste primitieve culturen op Okinawa.

Niet verstoorde graven

Bij de grotten van Sankitari-do zijn meer dan negenduizend jaar oude graven gevonden. De graven waren gedicht met grote dertig centimeter lange stenen boven het hoofd, de borst en de buik van de overledenen. Daarbovenop lag een metersdikke laag puin. Omdat de armgewrichten nog in elkaar zaten gaan de archeologen er vanuit dat de graven nog niet eerder zijn ontdekt.

Jomon-periode

De periode tussen het Paleolithicum en ongeveer 300 jaar voor onze jaartelling staat in Japan bekend als de Jomon-periode. Uit deze periode zijn maar weinig vondsten naar boven gekomen. Archeologen spreken zelfs van een heus 'gat' in de archeologische tijdlijn. De vondst van het graf bij Sankitari-do geeft volgens de conservator van het Okinawa-museum een inkijkje in het leven van de mensen uit de Jomon-periode.

Menselijke bewoning op Okinawa

Omdat in het gebied ook paleolithische resten zijn gevonden, gaan archeologen vermoeden dat het gebied op Okinawa al minstens 20.000 jaar bewoond is. Al eerder werden er clusters van menselijke resten gevonden op het eiland. Dat leverde discussie op over de vraag of de vindplaatsen oude begraafplaatsen waren.

Bron: http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201501090011

Afbeelding: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minatogawa_diorama_-_National_Museum_of_Nature_and_Science,_Tokyo_-_DSC07124.JPG

Meer lezen

Tijdvakken

Landen