Opgraving Alaska bewijst handel in de 11e eeuw met Azië

In Alaska hebben archeologen bewijs gevonden voor het bestaan van handel tussen voorouders van de Inuït en Aziatische volkeren. De objecten die werden opgegraven bij Cape Espenberg, aan de noordelijke kust van Alaska, dateren tussen 1100 en 1300 n.Chr. Een gedeelte van Amerika was daarmee veel eerder ‘ontdekt’ door Aziatische volkeren dan door de Europeanen.

De voorouders van de Inuït

De oudste vondsten van de Thule dateren rond 1000 n.Chr. Het volk verspreidde zich in de daaropvolgende eeuwen van Alaska tot Groenland. Het is daarom mogelijk dat zij het volk waren die door de Vikings skraelings werden genoemd. De Thule leefden net als de inuït voornamelijk van de visvangst.

Kleine vondst?

Het belang van de visvangst voor de Thule bleek ook uit de vondsten die bij Cape Espenberg werden gedaan. Van de zes voorwerpen waren er vier bestemd voor het vissen. De koperen fragmenten van visgerei waren duurzamer dan de houten die het volk gewend was. Naast het visgerei werd er een fragment van een bronzen gesp en een cilindervormige bronzen kraal opgegraven. Hoewel dit weinig voorwerpen zijn, is het belang van de vondst dat er bewijs is voor al bestaande theorieën over de uitwisseling tussen Alaska en Azië in deze periode.

Chinese gesp

Het fragment van de gesp die werd gevonden was het meest waardevolle object voor de archeologen. Het is namelijk een product dat gestandaardiseerd gemaakt werd en dus nooit van de hand van de Thule kon komen. Bovendien denken de onderzoekers te weten dat de gesp uit China stamt. Het fragment lijkt namelijk op de gespen die in noord-centraal China gebruikt werden als onderdeel van een paardentuig, vanaf de zesde eeuw v.Chr.

Eerdere Thule-opgraving

Veel kennis over de Thule is verzameld door opgravingen tussen 2009 en 2011, toen archeologen zes huizen dichtbij Cape Espenberg vonden. Uit de voorwerpen die de archeologen hier aantroffen, bleek dat de Thule voor redelijk veel technologische vooruitgang zorgden. Onder andere de eenpersoonskajak, boten voor meerdere personen, harpoenen en lansen gebruikten de Thule als eerste in dit gebied. Met dit gereedschap joegen zij zelfs op walvissen. Hoewel het gebied waar de Thule leefden dunbevolkt was, kende het dus wel een zekere technologische vooruitgang.

Geen verrassende vondst? 

Dr. Cooper, leider van het archeologisch onderzoek bij Cape Espenberg was tevreden maar niet verrast door de vondst. “Op basis van de orale geschiedenis en andere archeologische vondsten was het slechts de vraag wanneer we een goed voorbeeld van Euraziatisch metaal in Alaska zouden vinden.” Dat er uitwisseling plaatsvond tussen de volken in Alaska en Azië is niet verrassend te noemen, als men een blik op de wereldkaart werpt. Alaska ligt immers zeer dichtbij Siberië en Kamtsjatska. De minimale afstand in de Beringsstraat is niet heel veel groter dan tussen Nederland en Engeland. Alleen omdat beide regio’s zo dunbevolkt waren, zal de uitwisseling niet veel intensiever zijn geworden.

bronnen:

sci-news.com, Asian metals alaska before Europeans

nl.wikipedia.org, Thulecultuur

newhistorian.com, Asian metals arrived in Alaska long before European contact

afbeeldingen: 

Cambridge Bay Thule Site 1998-06-28, en.wikipedia.org, Ansgar Walk

Meer lezen
Tijdvakken
Thema's