Op zoek naar 2000 jaar stadsgeschiedenis

Antwerpse stadsarcheologen gaan op zoek naar archeologische resten onder de Scheldekaaien. In maart en april worden aan de linker- en rechterzijde van het Steenplein in Antwerpen (BE) in het kader van archeologisch vooronderzoek proefsleuven gegraven.
Op historische kaarten is het verloop van de oude kaailijnen teruggevonden. Deze gebruiken de archeologen als richtlijn voor de vondstverwachting. Zo hopen ze er achter te komen waar de archeologische resten zich exact bevinden en wat hun conditie is.

Stadsgeschiedenis

Om de plaats van een aantal specifieke bouwstructuren en –restanten te kunnen bepalen worden de sleuven op tien strategisch e plekken aangelegd. Het gaat om middeleeuwse en 16de eeuwse kaaimuren, een historische bewoning, de napoleontische kaaimuur, de vlieten en de werven. “De kaaimuur van Napoleon ligt vrij,”zegt de archeologe Karen Minsaer. Dit onderzoek is ten behoeve van de herstelwerkzaamheden die de komende jaren aan de kaaimuren in Antwerpen plaatsvinden.

archeonet.be
deredactie.be

Afbeelding

Door Jules Grandgagnage( eigen werk)  [CC BY SA4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)], via commons.wikimedia.org

Meer lezen

Landen