Oorlogsschip in de Westerschelde wordt bedreigd.

Het waarschijnlijk oudste oorlogsschip van Nederland zakt binnenkort verder weg in een vaargeul in de Westerschelde bij Ritthem. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) wil geen geld uittrekken voor het beschermen van het wrak omdat het verwachte resultaat niet op zal wegen tegen de kosten.

Het schip dat bij Ritthem in het water ligt, is gebouwd voor 1550 blijkt uit het resultaat van een houtmonster. Vanwege de grootte van het wrak gaat het om een koopvaardij- of oorlogsschip. Het wrak heeft kanonnen aan boord. Een opgevist  kanon heeft een wapen erop die lijkt op die van de hertogen van Bourgondië. Zij hadden hun thuishaven in Veere, dat op nog geen vijftien kilometer van Rhittem vandaan ligt.

Illegaal duiken

Het mogelijke oorlogsschip werd gevonden in 1999 tijdens een illegale duik naar het wrak. De duiker meldde de bijzondere vondst bij de RCE.  Pas in 2005 werd er onderzoek uitgevoerd naar het wrak. Dit gebeurde omdat duikers een aantal kanonnen naar boven haalden.

Het wrak ligt op een richel in de Westerschelde die afbrokkelt. Daardoor zal het wrak in de nabije toekomst wegspoelen. Daarmee gaat volgens Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst een schip verloren dat een gat in de kennis over de Nederlandse scheepsbouw kan vullen.

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen