Geen foto

Onderzoek wijst op incest onder Neanderthalers

Reconstructie van de Homo neanderthalensis. Beeld door Erich FerdinandGenetici die zich hebben gebogen over een teenbotje van een vrouwelijke Neanderthaler zijn tot de conclusie gekomen dat haar ouders sterk met elkaar verbonden waren. Zij waren waarschijnlijk halfbroer en -zus, of misschien oom en nicht. Het is dan ook waarschijnlijk dat er incest plaatsvond onder de Neanderthalers.

Vondst in Siberische grot

De analyse is gepleegd op een botje van een teen dat gevonden is in grotten in het Altaj-gebergte in Siberië, waar de verwante families Homo denisova en Neanderthalers in aparte periodes woonden. Het botje is in 2010 gevonden, na een eerdere vondst van een vingerbotje in 2008. Dat vingerkootje bracht de voor ons destijds onbekende menssoort Homo denisova in kaart.

Genetisch materiaal

Het botje uit de grot wordt gebruikt voor genoomonderzoek: het onderzoeken van de erfelijke informatie in een cel. Het botje kan zo bijdragen aan onderzoek naar de stamboom van de mensheid. Dit onderzoek ondersteunt recente beweringen die tegen de bestaande theorie ingaan dat de eerste moderne mens 60.000 jaar geleden in Afrika rondliep. De studie van het Neanderthalergenoom wijst erop dat de voorlopers van de moderne mens zich niet alleen met soortgenoten voortplantten, maar ook met archaïsche menssoorten, waardoor de Homo sapiens meer verbonden is met uitgestorven menssoorten dan voorheen werd gedacht.

Waarde van het onderzoek

Hoewel het onderzoek uitwijst dat de Neanderthaler aan wie het botje toebehoorde geboren is uit een incestueuze relatie, bewijst dit nog niet dat dergelijke relaties normaal waren in die tijd. Het is echter mogelijk dat incest onder die mensensoort vaker voorkwam, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de Neanderthalers en de aanverwante Homo denisova in kleinere groepen en meer geïsoleerd leefden dan de moderne mens dat deed. Ook is de genetische variatie van de Homo denisova klein, waaruit blijkt dat de populatie schaars was. Om zeker te zijn van incestueuze relaties op grote schaal is echter meer bewijs nodig.

Het genoomonderzoek op het teenbotje geeft daarentegen wel meer inzicht in het verdwijnen van de Neanderthalers en het ontstaan van de moderne mens. Door dergelijk genetisch onderzoek kunnen de verschillen tussen Neanderthalers en de moderne mens in kaart worden gebracht.

Bron: National Geographic

Meer lezen

Tijdvakken

Landen