Archeologie in Noorwegen

Noorse gletsjers geven archeologische geheimen prijs

Archeologie in NoorwegenHaast in Noorwegen. Noorse archeologen doen daar hun best om duizenden archeologische artefacten te redden uit smeltende gletsjers. De voorwerpen kunnen een bijzonder inzicht geven in het leven in de Noorse hooglanden tijdens de ijstijd.
Archeologen troffen in en rond het Noorse berggebied Jotunheimen meer dan 2000 voorwerpen aan, voornamelijk voorwerpen die toegeschreven worden aan de rendierjacht. De oudste voorwerpen blijken zo'n 4000 jaar oud te zijn.

Smeltende gletsjer

Bij de opgravingen is volgens de archeologen haast gemoeid. De voorwerpen zijn gevonden op de hoogste bergpassen in het gebied. Door het terugtrekken van de gletsjers in het gebied dreigen de artefacten verloren te gaan. Het gaat daarbij om spullen van organische materialen die buiten het gletsjerijs snel vergaan, zoals hout, textiel en huiden.

opgraving jotunheimen in Noorwegen

Wapens en gereedschap

De gevonden artefacten zijn volgens de archeologen in twee categorieën in te delen: voorwerpen die te maken hebben met de jacht, zoals pijlen, (kapotte) bogen en speren. De andere categorie omvat gereedschappen en andere gebruiksvoorwerpen, zoals kleding.

Demografische patronen

Met nieuwe methoden konden de archeologen de leeftijd van de voorwerpen nauwkeurig vastleggen en koppelen aan het verloop van verschillende klimaatperiodes, waardoor demografische patronen zichtbaar werden. Zo bleken in Oppland veel voorwerpen uit relatief warme periodes te komen. Toch zijn er sporen gevonden van menselijke activiteit in koude periodes, zelfs op plekken hoog in de bergen. Wanneer denood hoog was, trokken mensen de bergen in om op jacht te gaan, ondanks de risicovolle omstandigheden.

Gletsjerarcheologie

Over heel de wereld maken archeologen zich zorgen om terugtrekkende gletsjers. Hoewel de gletsjers een ware schatkamer zijn, zijn er ook zorgen. Doordat veel resten in gletjsers van organisch materiaal zijn, gergaan ze snel zodra ze uit het ijs te voorschijn komen. Archeologen vrezen dat er hierdoor veel voorwerpen verloren gaan, voordat ze onderzocht kunnen worden en dat er zo veel kennis over het verleden voorgoed verloren gaat. 

De archeologen publiceerden hun werk bij het Royal Society Open Science .

Afbeeldingen:

Meer lezen

Tijdvakken

Landen