Het dal van de Somme, waar de opgravingen hebben plaatsgevonden.

Het dal van de Somme, waar de opgravingen hebben plaatsgevonden.

grassrootsgroundswell [CC BY 2.0] via Wikimedia.

Noord-Frankrijk 150.000 jaar eerder bewoond dan gedacht

Aan de hand van recente opgravingen in Frankrijk kan worden bewezen dat het noorden van het land 150.000 jaar eerder bewoond was dan aanvankelijk werd gedacht. Een archeologisch team van het Franse Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Nationaal Natuurhistorisch Museum is tot deze conclusie gekomen.

De wetenschappers baseren zich daarbij op meer dan 260 vuurstenen objecten, zoals vuist- en handbijlen, die werden opgegraven in de Moulin Quignon-groeve van het stadje Abbeville. Omdat de archeologen erin slaagden deze vondsten te dateren, wisten zij te achterhalen dat Noord-Frankrijk al zo’n 660.000 jaar geleden bewoond moet zijn geweest. De voorwerpen werden opgegraven uit zand en grind dat over de eeuwen heen is gestort door de Somme in de vallei van de rivier.

Noordwest-Europa eerder bewoonbaar dan gedacht

De monumentale ontdekking van het archeologisch team bevestigt de belangrijke rol van de Somme-vallei in de Europese prehistorische geschiedenis. Ook geeft deze aanleiding om bestaande theorieën over de verspreiding van de vroege Europese menssoorten te herzien. Tot op heden werd verondersteld dat eerste mensachtigen pas veel later in staat waren zich aan te passen aan de relatief koude gebieden van Noordwest-Europa. Maar dankzij de gereedschapsvondsten in Abbeville kan worden bewezen dat de technologische ontwikkeling van de vroege menssoorten sneller ging dan werd verondersteld. 

Moulin Quignon herzien

De Moulin Quignon-groeve was in het verleden reeds de locatie van belangrijke archeologische ontdekkingen. Tussen 1837 en 1868 vond de Franse archeoloog Jacques Boucher de Perthes onder andere in Moulin Quignon de eerste prehistorische vuistbijlen. Deze vondsten leidden uiteindelijk tot de totstandkoming van de archeologische subdiscipline die zich bezighoudt met de prehistorie. De opgraving van zogenaamde “prehistorische” menselijke overblijfselen in Moulin Quignon gedurende 1863-1864 - die later door groevemedewerkers bleken te zijn gefabriceerd - beschadigde echter de archeologische reputatie van de locatie. Met de nieuwe vondsten in de regio staat Moulin Quignon, meer dan 150 jaar na dato, eindelijk weer in het zonnetje. 

Bronnen:

Afbeelding:

  • Het dal van de Somme, waar de opgravingen hebben plaatsgevonden. Bron: grassrootsgroundswell [CC BY 2.0] via Wikimedia.
Meer lezen
Tijdvakken
Landen