In Dronten is een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt.

Nieuwe archeologische vindplaats in Flevoland ontdekt

In Dronten is een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt.Aan de oude Bosweg ten oosten van het Flevolandse Dronten is een nieuwe archeologische vondplaats ontdekt. Waarschijnlijk stamt de vindplaats uit de late steentijd of vroege bronstijd, zo rond 3.000 tot 2.000 voor Christus.

Amateurarcheologen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland deden tezamen met een archeologische medewerker van Nieuw Land onderzoek naar aanleiding van een vondstmelding in het gebied. Zij vonden onder andere bewerkt vuursteen, verbrand bot en houtskool.

In Dronten is een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt.Mogelijk duiden de vondsten op een nederzetting uit de betreffende periode. Ook werden er in de omgeving brokken ijzeroer gevonden. Dit zou een aanduiding kunnen zijn voor de aanwezigheid van een ondergrondse stroomgeul van een oude beek.

Een nauwkeurige datering zal binnenkort op het gevonden houtskool gedaan worden.

Meer lezen

Landen