Nieuw provinciaal archeologisch depot voor Limburg

Het huidige depot dat huist in Centre Ceramique in Maastricht wordt te groot en biedt in de huidige staat geen meerwaarde voor de regio. De provincie Limburg bekijkt de mogelijkheden voor het onderbrengen van het provinciaal archeologisch depot. De functie van de nieuwe plek waar het rijke archeologische materiaal naar toe gaat zal worden uitgebreid met een restauratie-, onderzoeks-, educatie- en publieksfunctie.

Archeologie voor breed publiek

Gedeputeerde Teunissen heeft van archeologie het speerpunt van beleid gemaakt. Een jaar geleden heeft Teunissen gemeenten gevraagd nieuwe locaties aan te dragen. Uiteindelijk zijn er zeven overgebleven waarvan de voormalige bibliotheek van Heerlen en het Museum Bommel van Dam in Venlo als beste bovenaan staan. Op beide locaties is er de mogelijkheid om archeologische vondsten voor een breed publiek toegankelijk te maken. “Door de samenwerking zal het nieuwe depot voor een impuls zorgen op het gebied van historie, toerisme, educatie en werkgelegenheid,” aldus Teunissen.

Mogelijke ArcheoHotspot

Ondertussen wordt er een samenwerking aangegaan met restauratiebedrijf Restaura en wordt de mogelijkheid voor een ‘ArcheoHotspot’ onderzocht, een laagdrempelige manier om in aanraking te komen met archeologie. In het najaar van 2016 vindt in Heerlen een landelijk archeologiecongres plaats en in 2017 is er een internationaal congres waar duizenden archeologen uit de hele wereld voor naar Maastricht komen. De wens is dat het nieuwe depot dan ook uiterlijk in 2017 gereed is.


roermond.nieuws.nl/

Meer lezen

Landen