De Chinese Muur nabij Jinshanling, China

Nieuw deel van Chinese Muur ontdekt

De Chinese Muur nabij Jinshanling, ChinaEen Britse avonturier heeft mogelijk een nieuwe sectie van de Chinese Muur ontdekt. Hij deed zijn vondst in de Gobiwoestijn in Mongolië, waardoor dit het eerste gedeelte van de Muur zou zijn dat buiten China ligt. De ontdekking werd gedaan met behulp van een Nederlandse historicus, een Mongolische geograaf en Google Earth.

De Britse avonturier en ontdekkingsreiziger William Landsey onderneemt al sinds 1986 regelmatig reizen naar de Chinese Muur. In 1997 kreeg hij van een vriend een atlas, met daarin kaarten van de troepenbewegingen van de dertiende-eeuwse Mongoolse krijgsheer Dzjengis Khan. Hieruit concludeerde Landsay dat er in die periode een muur in het gebied heeft moeten staan.

Maar toen hij ging informeren bij de Mongoolse autoriteiten, kreeg hij te horen dat er nergens restanten uit deze periode waren teruggevonden. Via een Nederlandse historicus kwam hij echter later in contact met een Mongoolse geograaf, professor Baasan Tudevin. Die wist hem te vertellen dat er wel degelijk restanten in de woestijn lagen, en dat ze te zien waren op Google Earth.

Muur van Dzjengis Khan

Uiteindelijk trof Lindsay ongeveer 40 kilometer ten noorden van de Chinees-Mongolische grens een muur aan van maar liefst 100 kilometer lang. De verdedigingswal is opgebouwd uit een mengsel van aarde, stenen en saksoul, een lokale struiksoort. Het grootste gedeelte  van de muur was afgebrokkeld tot een hoogte van slechts 30 centimeter, maar Lindsay vond ook delen van ruim 2,5 meter hoog.

Onder de lokale bevolking was het bouwsel overigens al lang bekend, en had het de naam ‘De muur van Dzjengis Khan’. Maar “Dzjengis was een veroveraar, geen verdediger, dus deze naam is er vermoedelijk pas later bij verzonnen,” aldus Lindsay. De Britse expert is ervan overtuigd dat de muur al in de tweede eeuw na Christus werd gebouwd en vroeger deel uitmaakte van de Chinese Muur.

Reconstructie

Koolstofdatering van enkele resten wees echter uit dat deze stamden uit de elfde of twaalfde eeuw, maar Lindsay denk dat dit te verklaren is door reconstructiewerkzaamheden aan de muur in deze periode. In ieder geval is hij vastbesloten terug te keren naar Mongolië, want “we moeten zeker nog meer onderzoek verrichten.”

Bron: The Daily Telegraph

Meer lezen

Tijdvakken

Landen