Artistieke reconstructie

Een artistieke reconstructie van de begrafenis van het kind, 41.000 jaar geleden

© Emmanuel Roudie

Neanderthaler begroeven ook hun doden

Is het begraven van doden uniek aan onze soort of deden Neanderthalers dat ook al? Al jaren bestaat de theorie dat Neanderthalers, net als wij, deden aan het begraven van hun doden. In de loop der jaren hebben sommige archeologen echter sceptisch op deze theorie gereageerd. Een multidisciplinair team van wetenschappers heeft nu nieuw bewijs gevonden dat de theorie ondersteunt.

Het team heeft onderzoek gedaan naar botmateriaal van een neanderthaler gevonden bij La Ferrassie in de Dordogne, Frankrijk. Hier werden tijdens verschillende opgravingen aan het begin van de twintigste eeuw en in de jaren zeventig in totaal zeven neanderthalerskeletten gevonden. Het is voor het eerst in bijna een halve eeuw dat het materiaal weer bestudeerd is.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Wat is precies onderzocht?

Het opnieuw onderzochte skelet is afkomstig van een neanderthalerkind van ongeveer twee jaar oud, gevonden in de jaren zeventig. Hierbij werden zevenenveertig nieuwe botten aangetroffen die in eerste instantie niet herkend waren tijdens het originele onderzoek, jaren geleden. Ook is er een grondige analyse gedaan van al het botmateriaal, waarbij gekeken is naar de staat waarin het bot bewaard is gebleven, wat voor soort proteïne en genen het materiaal bevat, hoe oud het materiaal is etc. Op basis van oude aantekeningen kon het team bovendien reconstrueren hoe het lichaam precies in de grond heeft gelegen.

Wat is aangetoond?

Er kon worden aangetoond dat het kind 41.000 jaar geleden is overleden, waarna het lichaam relatief snel bedekt is door een sedimentlaag. De laag waaronder het lichaam begraven lag is namelijk ouder dan het omliggende sediment. Ook lagen de botten nog grotendeels op hun anatomisch correcte positie; weer een aanwijzing dat het kind kort na overlijden snel begraven is. Anders zou je immers verwachten dat de botten meer verspreid in de grond lagen. Ten slotte kon het team waarnemen dat er in de grond gegraven is op de plek waar het kind gevonden is. De sedimentlagen lopen hier namelijk op een afwijkende manier van andere plekken in de grond.

Al deze informatie bij elkaar vormt bewijs dat het lichaam van het tweejarige neandethalerkind, 41.000 jaar geleden expres in een kuil gelegd is en daarna bedekt met een laag aarde. Verder onderzoek zal echter moeten uitwijzen wat voor soort rituelen hierbij gepaard zouden zijn gegaan. Het is ook nog niet duidelijk of alle neanderthalers deden aan het begraven van hun doden, of dat deze traditie plaats- of tijdgebonden was.

Bron: CNRS.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen