Geen foto

Napoleontische toren gevonden bij Halfweg

Een Tour Modèle toren in FrankrijkBij de aanleg van een treinstation in het Noord-Hollandse dorpje Halfweg zijn de fundamenten van een Napoleontische toren uit 1812 gevonden. Het bouwwerk maakte waarschijnlijk deel uit van de verdedigingswerken van Amsterdam en is daarmee de eerste in zijn soort die is teruggevonden. In afwachting van verder archeologisch onderzoek worden de resten voorlopig in de bodem bewaard.

De vondst werd gedaan tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe  NS station Halfweg-Zwanenburg. Uit een vooronderzoek van archeologisch adviesbureau RAAP bleek dat er historische resten in de grond lagen, waarna eerst een proefsleuf werd gegraven. Hierbij troffen archeologen op een halve meter diepte het fundament aan van een Napoleontische vestingtoren uit 1812, een zogehetenTour-Modèle.

De toren is in totaal ruim tien meter breed en is gemaakt van baksteen, dat relatief goed bewaard is gebleven. Onderzoekers vonden enkele overwelfde kelders onder het gebouw en vermoedelijk was de toren ook boven de grond meerdere verdiepingen hoog. Een eerste inschatting is dat de fundamenten waarschijnlijk tot vier meter diep onder de grond liggen. Mogelijk zijn ook de gracht en de aardewal die het gebouw oorspronkelijk omringden nog terug te vinden.

Naar verwachting wordt het vooronderzoek eind maart afgerond. Daarna zal in overleg met de gemeente gekeken worden wat er met de vondst zal gebeuren. Tot die tijd zullen de torenresten in de bodem bewaard blijven.

Bron: AB Radio

Meer lezen
Tijdvakken
Landen