Mysterieuze druipsteencirkels van Neanderthalers herontdekt

Onderzoek van de laatste jaren wijst uit dat de Neanderthalers een veel slimmer soort mensen waren dan werd aangenomen.Het idee dat hetom simpele en brutemensen ging, is niet meer van deze tijd. Zo hadden Neanderthalers een basiskennis van geneeskunde en koken en maakten ze gespecialiseerd werktuig van bot. In de Bruniquel grot nabij Toulouse vonden archeologen nog een bewijs vandeze intelligentie: twee kringen van afgehakte stalagmieten.

Uit het meten van de natuurlijke groei van het lijmsteen op en binnen de stalagmietenconstructies, bleken de kringen al 175.000 jaar oud te zijn. Omdat de homo sapiens pas 100.000 jaar geleden uit Afrika vertrokken, moeten de constructiesdaarom wel van de Neanderthalers zijn geweest. Waarom zij een kring van stalagmieten maakten is niet duidelijk. Het laat wel een mate van sociale organisatie zien: zelfs een grote groep moet lang bezig zijn geweest om de stalagmieten af te hakken (met hun prehistorisch gereedschap) en netjes bij elkaar te leggen.

De Neanderthalers en vuur

De theorie dat de Neanderthalers bekend waren met het maken van vuur lijkt uit deze ontdekking waarschijnlijk, want de kringen lagen 330 meter van de ingang van de grot.Hoe konden zij anders genoeg zien om diep in een grot te werken? Er zijn ook een aantal sporen van vuur gevonden, waaronder verkleuringen op de stalagmieten. Deze liggen een halve meter hoog opgestapeld en de grootste kring heeft een doorsnede van 7 meter.

Kringen ‘herontdekt’?

Destalagmietencirkels zijn niet gevonden, maar herontdekt. Ze werden namelijk in de jaren ’90 voor het eerst gevonden, maar kregen destijds niet de aandacht die deze bouwwerken verdienden. Volgens  Paola Villa, een archeologe aan de universiteit van Colorado, haalde de ontdekking de wetenschappelijke bladen niet omdat men simpelweg niet wilde geloven dat Neanderthalers intelligent waren. Het paste niet in het beeld dat onderzoekers hun hele leven van Neanderthalers hadden.

Verschillende theorieën

Hoewel men niet met zekerheid kan zeggen welke functie de stalagmietencirkels hebben gehad, heeft dit archeologen er niet van weerhouden om theorieën te bedenken.  Een logische verklaring zou zijn dat de cirkels met een dak van hout onderdak boden. Deze theorie wordt met redelijke argumenten ontkracht,  er zijn namelijk geen andere artefacten en zeer weinig sporen van bewoning gevonden in de grot.

Hielden Neanderthalers beren?

De bouwwerken kunnen ook een religieus doeleinde hebben gediend. In één van de cirkels werd ook een bot van een groot dier (waarschijnlijk een beer) gevonden. Dit zou kunnen wijzen op een soort ritueel. Een wat meer vergezochte theorie is dat het bot ons laat zien dat de Neanderthalers de kringen bouwden als kleine hokken om dieren in te houden. Als het bot daadwerkelijk van een beer kwam, lijkt dit niet erg waarschijnlijk.

bronnen:

nu.nl, Neanderthalers bouwden cirkels van druipstenen

newscientist.com, neanderthals built mystery underground circles 175000 years ago

nature.com, Early Neanderthal constructions deep in Bruniquel Cave in southwestern France

newscientist.com, neanderthal dental tartar reveals evidence of medicine

newscientist.com, neanderthal chefs may have spiced up menus with wild herbs

afbeeldingen:

Stalagmites, en.wikipedia.org, Dobesova

Neanderthals, flickr.com, Angela Marie 
Meer lezen
Tijdvakken
Landen