Een van de mummies van de geofferde kinderen

Een van de mummies van de geofferde kinderen

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Mummies van geofferde kinderen ontdekt in Peru

In de buurt van Lima, de hoofdstad van Peru, werd een bijzondere vondst gedaan. Hier stuitten archeologen namelijk op een graftombe, die naast zeven gemummificeerde volwassenen ook zes gemummificeerde kinderen bleek te bevatten. Dit soort vondsten komen maar zelden voor. Archeologen denken dat de kinderen 1.000 tot 1.200 jaar geleden werden geofferd, waarschijnlijk om een overleden ‘edelman’ te vergezellen in het hiernamaals.

De vondst

De mummies van de kinderen lagen bovenop elkaar gestapeld, in verschillende delen van de ingang van een graftombe in Cajamarquilla. Deze tombe behoorde toe aan een man wiens skelet afgelopen november werd ontdekt. De man in de tombe zou een hoge sociale status hebben gehad en was waarschijnlijk tussen de 35 en 40 jaar oud toen hij stierf. Hij werd begraven met zijn handen voor zijn gezicht, in een foetushouding en vastgebonden met touw.

Het is mogelijk dat de kinderen naaste familieleden van deze man waren, verklaart archeoloog Pieter van Dalen Luna, de verantwoordelijke voor het archeologisch onderzoek in dit gebied. Dit leidde tot de hypothese van de archeologen: de kinderen werden geofferd om de volwassen, mannelijke mummie in de tombe te vergezellen in het hiernamaals. De zeven mummies van volwassenen die tegelijk met de gemummificeerde kinderen werden gevonden, hadden waarschijnlijk ook een nauwe relatie met de eerder gevonden mummie van de man. Zo lijkt één van deze volwassen mummies de vrouw van de edelman te zijn geweest.

Betekenis

De vondst zal het archeologisch onderzoek in Cajamarquilla enorm verrijken, aldus bachelorstudent Yomira Silvia Huamán, die meewerkt aan het onderzoek. De mummie in de foetushouding vertoonde kenmerken van een begrafenisritueel dat gebruikelijk was in het Andesgebergte. Dit was des te opmerkelijk, aangezien Cajamarquilla aan de kust ligt. Afgelopen november ontstond daarom de theorie dat de stad een plek was waar volken uit de bergen en kustgebieden met elkaar in contact kwamen.

Een van de mummies van de geofferde kinderen

Een van de mummies van de geofferde kinderen

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

De mummies die nu werden gevonden zien er heel anders uit; ze zijn bijvoorbeeld gewikkeld in stof in plaats van touw, en hebben een andere houding. Dit past beter bij rituelen afkomstig uit de kustgebieden waar Cajamarquilla deel van uitmaakte. Lange tijd werd gedacht dat de kust- en bergvolkeren uitsluitend met elkaar in conflict lagen, maar deze ontdekking toont aan dat de stad ook een plek van culturele uitwisseling was. Hiermee lijkt deze vondst de conclusies van afgelopen november dus verder te ondersteunen.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Cajamarquilla

De vondst werd gedaan in de ruïnes van Cajamarquilla, een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Peru. Deze stad werd onder andere bewoond door de Lima-cultuur, die tussen 100 en 650 na Christus de regio rond Lima bewoonden. Van deze cultuur werden veel gebouwen gevonden, zoals huizen en piramides. Na de val van de Lima-cultuur werd de stad enkele eeuwen amper bewoond, tot de Ichma’s (1100-1496) zich in de stad vestigden, een beschaving die later in het Incarijk werd opgenomen. Wanneer de stad precies werd verlaten is onduidelijk, maar toen de Spanjaarden Cajamarquilla bereikten in 1532 was deze al lange tijd niet meer in gebruik.

Kinderoffers

Het is niet de eerste keer dat er in Peru vondsten van kinderoffers worden gedaan. Zo vonden archeologen in 2018 aan de noordkust van Peru bewijs voor het grootste op zichzelf staande voorval van massale kinderoffers in Noord- en Zuid-Amerika. Meer dan 140 kinderen en 200 jonge lama’s lijken daar 550 jaar geleden op rituele wijze te zijn geofferd. In deze vondsten werden skeletten ontdekt met snijwonden aan het borstbeen en bij de ribben, wat erop wijst dat de borst van de slachtoffers werd opengesneden, wellicht om het hart te verwijderen. Deze offers werden gedaan aan de noordkust van Peru, waar in deze periode het Chimúrijk dominant was. Dit rijk bestond ongeveer tegelijk met de Ichmacultuur die rond Lima heerste, en werd later ook opgenomen in het Incarijk.

Hoewel bewijs van menselijke offers vaker is gevonden op het Noord- en Zuid-Amerikaanse continent, worden kinderoffers veel minder vaak ontdekt. Het is volgens de archeologen dan ook moeilijk om uit te leggen waarom ook kinderen werden geofferd. Een mogelijke verklaring is dat kinderen een laatste middel waren om te offeren, wanneer het offeren van volwassenen niet het beoogde doel bereikte.

Het project

De archeologen willen nu verder onderzoek doen naar de afkomst en levens van de gevonden mensen. De menselijke resten worden dan ook verder onderzocht in laboratoria, waar onder andere DNA-onderzoek zal worden uitgevoerd. Bovendien wil het team van onderzoekers Cajamarquilla meer openstellen voor publiek, zodat de inwoners van de omgeving van Lima dichter bij hun archeologische en culturele erfgoed kunnen komen.

Bronnen: Britannica, UNMSM, National Geographic


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's