Moerasburcht in Werkendam gevonden

In de week van 12 september 2016 is projectleider Hans Koopmanschap gestart met een opgraving in Werkendam (NB). Archeologen vonden daar sporen van een moerasburcht.

Kasteelterrein

Tijdens veldonderzoek werd duidelijk dat er mogelijk nog resten aanwezig waren van een kasteelterrein uit de late middeleeuwen. Onderzoekers hadden verwacht op het kasteelterrein op fundamenten te stuiten van het kasteel of een bijgebouw. Uiteindelijk vonden ze sporen van een vernuftig stelsel van vaarten en grachten. Deze waren bedoeld om de burcht en nabijgelegen woningen beter te kunnen beschermen.

Straat de Burcht

De opgraving vond plaats aan de noord- en zuidzijde van de straat de Burcht. De straatnaam draagt de naam met een reden, al is de moerasburcht verleden tijd. Gemeente Werkendam wil de komende jaren op het opgegraven terrein  woningbouw verwezenlijken. Inmiddels is de opgraving  afgerond en het terrein bedekt met grond.

Vaarten en grachten

Werkendam dankt haar naam aan de afdamming van het riviertje de Werken en maakt onderdeel uit van de grote waterbouwkundige werken in de Groote Waard. Daar vond omstreeks 1230 de afdamming plaatsvond. Tot in de 20e eeuw was Werkendam een ware doolhof van havens, kanalen en waterwegen.

nl.wikipedia.org/

www.bd.nl/regio/

www.bd.nl/regio/

Afbeelding: Torsade de Pointes - Eigen werk

Meer lezen

Tijdvakken

Landen