Middeleeuwse grafgiften gevonden in Deursen-Dennenburg

Op een bouwterrein in Deursen-Dennenburg (NB) zijn enkele bijzondere archeologische vondsten gedaan. Een amateurarcheoloog stuitte met zijn metaaldetector op een deel van een zwaard.

Zwaard en kralensnoer

Het terrein waar de amateur zijn vondst deed, is inmiddels afgezet met hekken en de graafwerkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn gestaakt. In de jaren zestig kwamen er ook al archeologische vondsten aan het licht toen er op het terrein een huis werd gebouwd. Op de bewuste plaats ligt een vroegmiddeleeuws grafveld. Het stuk zwaard en de kralensnoer die de amateur vond, komen vermoedelijk uit een van de graven.

Middeleeuws grafveld

Het gaat om een grafveld van voor de kerstening. Daarom worden er grafgiften in de graven verwacht. Hoe oud de graven precies zijn, is nog onbekend. Daarom gaan archeologen onderzoek doen naar het grafveld. De opgravingen kunnen tegelijk met een sanering van het terrein plaatsvinden.

http://www.bd.nl/oss-uden-e-o/schatzoeker-vindt-deel-zwaard-bij-gesloopte-stallen-deursen~a1f91e85/

Meer lezen