Geen foto

Mensheid jaagt al sinds twee miljoen jaar

Schedel van de Homo Habilis Volgens een antropoloog aan de universiteit van Wisconsin jagen mensachtigen al ruim twee miljoen jaar op dieren, enkele honderden duizenden jaren langer dan aanvankelijk werd gedacht. De antropoloog suggereert dat de mensheid indertijd ook in staat was de juiste prooi te selecteren en te vangen.

Het wordt gedacht dat onze menselijke voorouders, indertijd nog aapachtige wezens met kleinere hersens dan de Homo sapiens, voornamelijk vlees aten van karkassen of van dieren die aan een natuurlijk dood waren gestorven. Volgens antropoloog Henry Bunn is dit echter een incompleet beeld.

“We weten dat mensen twee miljoen jaar geleden vlees aten,” aldus Bunn. “De bron van dat vlees was niet duidelijk. Wij hebben nu de soort prooi die vandaag de dag door leeuwen en luipaarden gedood worden, vergeleken met de soort prooi die indertijd door mensachtigen gedood werden. Deze analyse toont aan dat ze prooi selecteerden.”

Als de resultaten van de antropoloog kloppen, levert het onderzoek bewijs voor het feit dat de mensheid al sinds twee miljoen jaar op dieren jaagt. Het vroegste bewijs van mensen die op dieren jagen is dat van een archeologische site in Duitsland. Uit de vondsten op de site werd duidelijk dat mensen 400.000 jaar geleden op paarden joegen om ze op te eten.

Bewijs uit Tanzania

Bunn en zijn team onderzochten een site in de Olduvaikloof in Tanzania. Daar werden ooit de karkassen van gnoes, antilopen en gazellen gevonden. Deze zouden door de mensachtigen (vermoedelijk de Homo habilis) naar de locatie zijn gebracht en ontdaan zijn van hun vlees. Bunn kon aan de hand van de tanden van de skeletten bepalen hoe oud de dieren waren toen ze stierven. De resultaten vergeleek hij met de dieren die vandaag de dag door leeuwen en luipaarden, die hun prooi doorgaans niet op voorhand selecteren, worden gedood.

Het team concludeerde dat de mensachtigen vooral volwassen dieren doodden, terwijl de leeuwen en luipaarden zowel jonge als oude dieren doodden. “We hebben bij elk diersoort dat we hebben onderzocht een compleet ander voorkeurspatroon gevonden,” aldus Bunn. “Dit duidt aan dat de mensen indertijd niet alleen vlees nam van de overblijfselen van karkassen die leeuwen en luipaarden achterlieten. Ze zochten de dieren uit en doodden die zelf.”

Bron: Past Horizons

Meer lezen
Tijdvakken
Landen