Volgens Lee Berger zou dit ras een nieuwe kijk op menselijke evolutie geven.

Mensachtige fossielen verklaren menselijke evolutie

Volgens Lee Berger zou dit ras een nieuwe kijk op menselijke evolutie geven.In een recente opgraving in een Zuid-Afrikaanse grot zijn er fossielbotten gevonden van een aapachtig wezen met menselijke kenmerken. Zo heeft het skelet lange, sterke vingers om in een boom mee te klimmen, maar ook een lange duim geschikt voor het vasthouden van werktuig. Paleoantropologen vermoeden dat deze vondst een nieuw licht kan laten schijnen op de menselijke evolutie.

Lee Berger van de Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg ontdekte de botten. Hij zegt dat dit nieuwe ras, genaamd Australopithecus sediba, de meest aannemelijke voorouder van prehistorische en moderne mensen is. Hoewel niet elke paleoantropoloog het met hem eens is op dat punt, schatten ze de fossielen wel als uiterst belangrijk in omdat ze opheldering kunnen bieden omtrent menselijke evolutie.

Dit ras neemt, volgens Berger, de plaats in van de Homo habilis. Dit zijn menselijke voorouders die het gat in de tijd dichten tussen de rechtoplopende, aapachtige mensen (Australopithecenes) en de moderne mensen. Berger en zijn collega’s presenteren deze aanname in het huidige nummer van Science.

Andere onderzoekers zeggen dat deze fossielen niet zo zeer de voorouders van de moderne mens zijn, maar dat ze weldegelijk aan kunnen geven hoezeer de evolutie heeft geëxperimenteerd in de Australopithecine groep. “Ik denk dat dit de mogelijkheid bevat om bloot te stellen wat de Homo is,” aldus Ian Tattersall, een paleoantropoloog bij de American Museum of Natural History in New York.

Volgens Lee Berger zou dit ras een nieuwe kijk op menselijke evolutie geven.Vorig jaar werden er twee schedels gevonden en onlangs vond Berger en zijn team een intacte rechterhand, een voet en een bekken. De botten zijn uitstekend bewaard gebleven omdat de eigenaars blijkbaar in een grot waren gevallen. Een paar weken na de val  zou een bezinksel de botten hebben bedekt, waardoor de resten snel fossiliseerden. Volgens metingen zou dit 1,977 miljoen jaar geleden gebeurd zijn. De stenen boven de grot zijn over de tijd geërodeerd, waardoor de botten aan het licht kwamen. Het 9-jarige zoontje van Berger stuitte in 2008 voor het eerst op de resten toen hij zijn hond uitliet.

Bron: The New York Times

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's