In Peru is een massagraf gevonden van geofferde mensen.

Massagraf geofferde mensen blootgelegd in Peru

In Peru is een massagraf gevonden van geofferde mensen.In Peru is een massagraf blootgelegd waar de ‘perfect behouden’ skeletten van zestig mensen zijn gevonden. Men vermoedt dat deze mensen geslacht zijn tijdens een ritueel offer meer dan elfhonderd jaar geleden.

Het archeologische team vond het massagraf in een 8 meter diepe en 150 meter brede kuil nabij de stad Lambayeque. In de kuil vonden ze ook de overblijfselen van honden en paarden. De site ligt vlak naast een ceremonieel centrum van de Sican, een cultuur die bestond van 750 tot 1375 na Christus.

Enkele archeologen die al sinds januari bezig zijn met opgravingen op de site, denken dat de mensen indertijd zijn geofferd aan de goden van de Sican-cultuur. Zij refereren hierbij aan menselijke overblijfselen die gevonden werden zonder schedel. Die schedels werden ergens anders op de site gevonden.

“Het meest opmerkelijke is dat het bij sommige gevallen lijkt alsof de geofferden ruw van bovenaf werden geworpen,” aldus een verslag in de krant El Comercio.

Bron: Mail Online

Meer lezen

Landen