Geen foto

Late Steentijd in Afrika begon eerder dan gedacht

Schilderingen van de San-cultuur uit Zuid-Afrika Een nieuwe analyse toont aan dat de archeologische vondsten uit de ‘Border Cave’ in Zuid-Afrika maar liefst 40.000 jaar oud zijn. Dit betekent dat de artefacten ruim 20.000 jaar ouder zijn dan de San-beschaving, de cultuur waar de voorwerpen oorspronkelijk aan waren toegeschreven. Onderzoekers concluderen derhalve dat de Late Steentijd in Afrika veel eerder begon dan wordt gedacht.

De vroegste sporen van beschaving in Afrika, waaronder gesneden kralen en gereedschappen van bot, zijn ruim 80.000 jaar oud. Dit type archeologische vondsten werden vanaf 60.000 jaar geleden niet meer gevonden, wat voor een lange periode waarover niets bekend is heeft gezorgd. Dit maakt het voor onderzoekers zeer lastig om de vroege beschavingen van de Midden-Steentijd te verbinden met de daaropvolgende beschavingen uit de Late Steentijd, waaronder de 20.000 jaar oude San-cultuur.

De ontdekking van een grot op de grens van Zuid-Afrika en Swaziland kan hier verandering in brengen. In de natuurlijke holte werden onder meer pijlpunten van bot en kralen gemaakt van struisvogeleigeren gevonden. Daarnaast troffen de archeologen ook een stuk hout aan met een steen aan het uiteinde. Ze vermoeden dat dit werktuig vroeger dienst deed als een soort schep om te graven naar wortels en de larven van termieten, die gif konden produceren.

Aanvankelijk werd gedacht dat de vondsten toebehoorden aan de San-cultuur, maar een nieuwe analyse heeft uitgewezen dat de meeste vondsten ongeveer 40.000 jaar oud zijn. “Ons onderzoek heeft uitgewezen dat de Late Steentijd in Afrika veel eerder begon dan werd gedacht en dat deze ongeveer tegelijkertijd plaatsvond met de aankomst van de moderne mens in Europa,” aldus Paola Villa, curator van de het Museum of National History van de Universiteit van Colorado.

Bron: Yahoo! News

Meer lezen
Tijdvakken
Landen