Krokodillengravure speelde een rituele rol in Meso-Amerikaanse stad

In Mexico is recentelijk een gravure van een krokodil gevonden. Op basis van de vondst denken archeologen dat deze krokodillengravure een rol speelde in de uitoefening van rituelen. Zodoende kan deze vondst een nieuw licht werpen op de invulling van ceremonies van de oude Meso-Amerikaanse stad Lambityeco. Hiernaast geeft de gravure nieuwe informatie over de relatie van Lambityeco met de stad Monté Albon.

Krokodillengravure als rituele offerplaats

De gegraveerde steen werd gevonden in wat nu Oaxaca is, vlakbij een tempel in de ruïnes van de oude stad Lambityeco. Lambityeco werd al in de jaren ‘60 ontdekt en sindsdien zijn hier veel opgravingen gedaan die dateren uit 500 tot 850 n.Chr.De grote steen met daarin een gravure van een krokodil werd gevonden in een Meso-Amerikaans balspeelveld. In de Meso-Amerikaanse samenleving nam het balspeelveld een belangrijke plaats in, die zowel gebruikt werd voor ceremonies als recreatie. Een zelfde soort krokodillengravure, in een op dezelfde wijze ingedeeld balspeelveld, werd gevonden in de nabijgelegen stad Monté Albon. Bij de krokodillengravure werden sporen gevonden die erop wijzen dat de gravure een offerplek was: houtskool, delen van verbrande menselijke schedels en keramieken scherven van wierrookschalen. De krokodil had een belangrijke rol in ontstaansmythes binnen de Meso-Amerikaanse cultuur. Een grappig detail is dat inwoners van de Oaxaca-vallei zeer waarschijnlijk nooit een echte krokodil gezien hebben, aangezien de vallei omsloten was door land.

Het balspeelveld in Monté Albon

Relatie met de stad Monté Albon

De vondst van de gravure heeft gezorgd voor een verandering van aannames over de relatie van de stad Lambityeco met de nabijgelegen grotere stad Monté Albon. Er werd altijd aangenomen dat de twee steden een hechte band hadden en Monté Albon hierin een leidende rol had, op zowel cultureel als religieus gebied. Opgravingen uit de jaren ‘60 van twee paleizen en fresco’s ondersteunen deze theorie dan ook en hinten op een innige band. Echter, de opgraving van de krokodillengravure werpt een nieuw licht op deze theorie. De positie van de offerplek met de krokodillengravure in het balspeelveld is namelijk anders dan de positie en indeling van de offerplek in Monté Albon.

Verborgen pad leidt tot vondst

De gravure werd ontdekt toen archeologen een verborgen pad volgden. Dit pad was opzettelijk gebarricadeerd door de inwoners van Lambityeco en dus eerder niet opgemerkt. Toen archeologen de gravure vonden betwijfelden ze of de steen nog wel op de originele positie stond. De steen stond namelijk op zijn kop en was duidelijk ooit onderdeel geweest van een trap. Na nader onderzoek zijn archeologen tot de conclusie gekomen dat het balspeelveld rond het jaar 500 geconstrueerd is naar het voorbeeld van Monté Albon. Eens volgde Lambityeco dus het voorbeeld van Monté Albon bij het inrichten van hun heilige plek op het balspeelveld. Waarschijnlijk zijn de verhoudingen tussen deze steden na 100 á 150 jaar veranderd en werd het balspeelveld in Lambityeco opnieuw ingedeeld. Dit verklaart de vreemde locatie van de offerplaats met de krokodillengravure. Het is mogelijk dat lokale heersers in Lambityeco machtiger werden en dat dit de reden is van de nieuwe indeling en verwijdering van de oude indeling naar het voorbeeld van Monté Albon.  

Bronnen

en.wikipedia.org, Lambityeco
livescience.com, Ancient Mexican Crocodile Carving Discoverd
eurekalert.org, Field Museum scientists unearth centuries-old crocodile stone

Afbeeldingen

en.wikipedia.org, Monte Alban Temple
en.wikipedia.org, Monte Albon balspeelveld

Meer lezen

Tijdvakken

Landen