KNAW Merianprijs voor Caribische archeologe Corinne Hofman.

KNAW Merianprijs voor Caribische archeologe Corinne Hofman

KNAW Merianprijs voor Caribische archeologe Corinne HofmanCorinne Hofman, Leids hoogleraar archeologie van het Caribische gebied, ontvangt op 21 november de KNAW Merianprijs 2013 voor vrouwen in de wetenschap. Met haar onderzoek wil ze het verhaal over de ontdekking van de Amerika’s aanvullen vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking.

De KNAW Merianprijs 2013 is toegekend aan prof. dr. Corinne Hofman (54), hoogleraar Archeologie van het Caribische gebied aan de Universiteit Leiden. Onder haar leiding is de Caribbean Research Group uitgegroeid tot ’s werelds grootste en meest succesvolle onderzoeksgroep op dit terrein. Sinds september 2013 is professor Hofman tevens decaan van de Leidse Faculteit der Archeologie.

De KNAW Merianprijs, mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds, wordt vanaf 2009 eens per twee jaar uitgereikt aan een excellente, vrouwelijke wetenschapper die anderen kan inspireren tot een wetenschappelijke loopbaan. Toekenning vindt afwisselend plaats aan een vrouwelijke onderzoeker in de alfa- of gammawetenschappen (2013) of de bètawetenschappen.

“De wijze waarop Corinne Hofman haar eigen vakgebied heeft opgebouwd en internationaal prominent op de kaart heeft gezet is een indrukwekkende prestatie,” zo schrijft de jury in haar rapport. “Haar gezaghebbende en innovatieve wetenschappelijke werk maakt haar tot een inspirerend rolmodel. Daarnaast zet zij talentvolle vrouwen actief aan om wetenschappelijke posities te verwerven.”

Over de laureate

KNAW Merianprijs voor Caribische archeologe Corinne Hofman.Met haar onderzoek toont Corinne Hofman aan dat het Caribische gebied al duizenden jaren voor de komst van Columbus een eigen geschiedenis kende. Een geschiedenis die zich bij gebrek aan geschreven bronnen uitsluitend laat reconstrueren aan de hand van archeologische vondsten. Hofman startte in de jaren tachtig met opgravingen op Saba, maar verrichte sindsdien veldwerk in vrijwel het hele Caribische gebied. Dit gevoed door de gedachte dat er tussen de verschillende eilanden en delen van het vasteland een netwerk bestond waarin mensen zich verplaatsten en ideeën en goederen werden uitgewisseld. Zij werkt samen met onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines voor isotopen en DNA-analyse, netwerktheorie, geschiedenis en etnografie.

Naast een subsidie uit de NWO Open Competitie ontving professor Hofman recent een ESF HERA subsidie en de prestigieuze ERC Synergy Grant. Dit stelt haar in staat dit najaar samen met drie andere onderzoeksgroepen uit Nederland, Duitsland en België een groot multidisciplinair onderzoek te starten naar de eerste culturele ontmoetingen tussen de westerse kolonisatoren en de Nieuwe Wereld, vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. Met haar onderzoek wil Corinne Hofman bijdragen aan het historisch besef en het zelfbewustzijn van de huidige bevolking van het Caribische gebied. Reden om onder meer regelmatig schoolklassen uit te nodigen bij de opgravingsites.

De KNAW Merianprijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro en een speciaal ontworpen sieraad. Corinne Hofman zal het volledige bedrag aanwenden om jonge, veelbelovende vrouwelijke onderzoeksters uit het Caribische gebied in de gelegenheid te stellen te promoveren binnen haar projecten.

Meer lezen