Halbe Zijlstra stelt een kenniskaart voor om archeologische kosten te verlagen.

Kenniskaart verlaagt kosten archeologisch onderzoek

Halbe Zijlstra stelt een kenniskaart voor om archeologische kosten te verlagen.Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra heeft een archeologische kenniskaart voorgesteld aan de Tweede Kamer. Deze kaart moet de kosten gaan verminderen die projectontwikkelaars aan archeologisch onderzoek kwijt zijn door archeologische vindplaatsen aan te geven.

“Door het verwerken van archeologische kenniswinst in waardekaarten kunnen gemeenten beter rekening houden met de belangen van de archeologie en die van de verstoorder,” aldus Zijlstra. “Dit leidt vervolgens tot afname van archeologisch vooronderzoek en daarmee tot een afname van de uitgaven voor archeologie.”

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal het overzicht maken. Lees hier het evaluatierapport over de archeologiewet.

Bron: Cobouw.nl

Meer lezen

Tijdvakken

Landen