Katten mogelijk gevild voor heidens ritueel

Bij archeologische opgravingen in het oosten van Spanje, nabij Barcelona, zijn kuilen gevonden met botten van schapen, geiten, koeien, varkens, honden, paarden en, in één geval, katten. Vóór de uitvinding van Youtube werden katten voornamelijk gebruikt om muizen te vangen en voor hun mooie vacht. Wellicht waren ze in dit geval onderdeel van een heidens ritueel, aldus de onderzoekers, die hun bevindingen deelden in het International Journal of Osteoarchaeology.

Onderzoek van de botten

De koolstofdatering van een van de botten wees uit dat de katten waarschijnlijk rond het jaar 1000 hebben geleefd. De sneden op de botten komen overeen met eerdere experimenten, uitgevoerd door moderne onderzoekers, waarbij dieren gevild werden. Vanwege de leeftijd van de katten - negen tot twaalf maanden, als de katten al groot zijn maar hun vacht nog niet is aangetast door gevechten, ziektes e.d. - ligt het voor de hand dat ze werden gedood voor de bonthandel.

Jas van kattenvacht

Dit kwam vaker voor in de Middeleeuwen, onder andere in het islamitische gedeelte van Spanje. Het ligt voor de hand dat katten ook in het christelijke wereld een belangrijk onderdeel van de bontindustrie waren. De vacht van huiskatten werd vooral door armere mensen gedragen, terwijl een jas van wilde-kattenbond gewild was als statussymbool bij de rijken.

Heidense rituelen

Een andere mogelijke verklaring die de onderzoekers geven is dat de katten gevild werden in heidense rituelen. In dezelfde kuil werden namelijk ook een hele paardenschedel, een stuk geitenhoorn en de schaal van een kippenei gevonden. Deze zijn bij eerdere studies allemaal in verband gebracht met Middeleeuwse rituelen. Het is echter niet duidelijk wat er precies gebeurde en of de botten per toeval samen begraven zijn of als onderdeel van een ritueel. Wellicht dat nieuwe opgravingen in de regio uitsluitsel kunnen bieden.

Waarom specifiek katten gevild zouden worden is niet duidelijk. De menselijke houding ten opzichte van katten is altijd ambigu geweest. Ze waren zowel geluks- als ongeluksbrengers en werden zowel vereerd (Oude Egypte) als opgejaagd en verbrand (Middeleeuws Frankrijk).

Bronnen:

 https://www.livescience.com/59443-medieval-farmers-skinned-cats.html

 Frazer, J.G. (1890) The Golden Bough. (Macmillan and co.)

Mason, I. L. (1984). Evolution of Domesticated Animals. (Prentice Hall Press.)

Meer lezen

Tijdvakken

Landen