Indrukwekkende vondsten in Nieuwpoort blootgelegd.

Het teruggevonden kerkhof hoorde ooit bij de Sint Laurentiuskerk. Tijdens het beleg van Nieuwpoort in 1383 werden de kerk en omliggende woningen vernield, waarna het functioneerde als militair bolwerk. Het kerkhof raakte vergeten, totdat er plannen kwamen om op het terrein te gaan bouwen. Archeologisch vooronderzoek bracht de geheimen van het vergeten kerkhof aan het licht.

Middeleeuwse vondsten

De afgelopen maanden werd er een groot deel van het terrein opgegraven. Archeologen troffen naast skeletten uit de late Middeleeuwen ook resten van Middeleeuwse huizen en  een Middeleeuwse straat met bijbehorende afvoer. De opgraving vond plaats vanwege geplande nieuwbouw. De 550 gevonden skeletten moesten wijken voor o.a. een ondergrondse parkeerplaats en nieuwe appartementen.

Skeletten

De skeletten behoren toe aan mannen, vrouwen en kinderen. Ze lagen door elkaar heen begraven. De meesten waren in een lijkwade gewikkeld en daarna in een kist begraven. Volgens christelijke traditie lagen de skeletten met het hoofd naar het westen en de voeten naar het oosten. De menselijke resten werden minutieus opgegraven, gefotografeerd, gewassen en verpakt. Ze zullen worden onderzocht om antwoord te krijgen op vragen als: waaraan  zijn ze gestorven?  Hoe oud zijn de mensen geworden?  Was er genoeg eten?  Enzovoort. 

Unieke grafmonumenten

Er werden ook een achttal middeleeuwse grafmonumenten gevonden, deze zijn grotendeels intact. De unieke vondst was mogelijk omdat het kerkhof onder het puin van de vestingwallen lag, daarna is het niet meer verstoord. De grafmonumenten bestaan uit rechthoekige monumenten van baksteen. Het is nog onduidelijk waarom bepaalde personen onder een grafmonument zijn begraven en anderen niet.

www.onroerenderfgoed.be/

afbeelding door: Sanderus (eigen werk) [CC BY SA 3.0(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via commons.wikimedia.org/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen