Geen foto

Homo Floresiensis was geen nieuwe menssoort, maar had Downsyndroom

In 2003 deden onderzoekers een grootse ontdekking: een nieuwe menssoort die belangrijk inzicht zou kunnen geven in de evolutie van de mens. Wetenschappers beweerden dit op basis van de vondst van de 15.000 jaar oude resten van één mensachtige op het Indonesische eiland Flores. Recent onderzoek toont echter aan dat het niet gaat om een nieuwe soort, maar een reeds bekende menssoort met het Syndroom van Down.

Een nieuwe menssoort, de ‘hobbit’

De ontdekkers waren ondersteboven van hun vondst in 2003. Ze waren ervan overtuigd dat ze een nieuwe menssoort hadden ontdekt. Dit baseerden ze op allerlei anatomische eigenschappen die reeds ontdekte menssoorten niet hadden. De onderscheidende kenmerken waren bijvoorbeeld een uitzonderlijk kleine schedel en heel korte dijbenen, waardoor deze Homo Floresiensis niet langer dan één meter moet zijn geweest. Deze nieuwe menssoort kreeg door dit laatste kenmerk de bijnaam ‘hobbit’.

Kritiek op Homo Floresiensis

Hoewel er al snel kritiek kwam op de conclusies die getrokken waren uit onderzoek op de botresten van de jongvolwassene, bleven veel wetenschappers ervan overtuigd dat het ging om een nieuwe menssoort. In het artikel Hobbit polemiek laait weer op staat een uitgebreide samenvatting van de onderzoeken en de discussies die volgden op de ontdekking.

Omvang schedel onderschat

Homo Floresiensis was geen nieuwe menssoort, maar had DownsyndroomEen internationaal team werd vervolgens samengesteld en de resultaten van hun onderzoek zijn deze maand naar buiten gebracht. De ontdekkingen lijken voorgoed uit te sluiten dat het om een nieuw menssoort gaat. Zo hebben de ontdekkers in 2003 de omvang van de schedel onderschat; waar ze dachten dat de omvang nauwelijks een derde van onze schedel behelsde (380 milliliter), wordt nu geconcludeerd dat de inhoud zo’n 430 milliliter is. Dit is vergelijkbaar met de schedelinhoud van moderne mensen met het Syndroom van Down in dat gebied.

Andere bewijzen

Ook waren de dijbenen niet zó kort dat er gesproken mag worden over een geheel nieuwe menssoort en zijn korte dijbenen bovendien een kenmerk van het Syndroom van Down. Daarnaast blijkt dat van de onderzochte 'hobbit‘ de ene schedelhelft verschilt van de andere helft. Dit duidt er wederom op dat de onderzochte, 15.000 jaar oude jongvolwassene leed aan het Downsyndroom of een aanverwante stoornis.

Bron: http://www.scientias.nl/floresmens-geen-nieuwe-soort-maar-syndroom-van/104046

Meer lezen

Tijdvakken

Thema's