Historische vondsten in de Waddenzeedijk bij De Schans

In de Waddenzeedijk bij Fort De Schans, bij Oudeschild, zijn restanten van een oude dijk gevonden. Daarnaast vonden archeologen sporen uit de  De restanten kwamen aan het licht door graafwerkzaamheden voor een nieuw gemaal bij Texel.

Wachttoren op Texel

De restanten van de vermoedelijke wachttoren waren een verassing voor archeologen. Zij hadden wel een kaart van de Historische Vereniging, waarop de wachttoren was afgebeeld, maar het was de vraag of de toren ook daadwerkelijk zou worden gevonden. In de Waddenzeedijk zijn nu enkele fundamenten van de wachttoren gevonden. Deze zou ná 1600 en vóór 1750 zijn gebouwd en was zes bij zes meter. De wachttoren was bedoeld om over de dijk uit te kunnen kijken.

Graafwerkzaamheden voor gemaal

Archeologen waren ook enthousiast over de resten van de oude dijk. Volgens hen is goed te zien dat de dijk door de eeuwen heen is opgebouwd.  De werkzaamheden bij de Waddenzeedijk werden gedaan in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om een uitstroomconstructie te maken voor een nieuw gemaal. Daarbij stuitten de werknemers dus op de oude dijk, een wierriem genoemd. Dit is een dijk van zeegras. Het huidige gemaal De Schans wordt gesloopt en 150 ten westen van de huidige locatie weer opgebouwd. Hierdoor kan in de toekomst het Fort de Schans worden gereconstrueerd.

Fort De Schans

Fort De Schans is in 1574 door Willem van Oranje gebouwd om de schepen die in het Marsdiep voeren te kunnen controleren. In de Gouden Eeuw werd het fort ook gebruikt als gevangenis en rechtbank voor muiterij op schepen. Napoleon Bonaparte liet het fort in 1811 uitbreiden en verstevigen. Ook liet hij twee kleinere forten bouwen die fort De Schans moesten ondersteunen, namelijk Fort Lunette en Fort Redoute. Na de Napoleontische tijd verslechterde de staat van het fort en werden de stenen gebruikt om huizen te bouwen. Nu zijn er plannen om het fort weer te reconstrueren.

Bronnen:

Texelsecourant.nl: Historische vondsten De Schans

Hhnk.nl: Gemaal de Schans

Erfgoedstem.nl: Texelse dijk vondsten

Wikipedia.org: Fort de Schans

Afbeelding:

Commons.wikimedia.org: Oudeschild Schans

Meer lezen

Landen