Twee zeventiende-eeuwse kanonnen uit de Zeeuwse Noordzee

Archeologen hebben twee zeventiende-eeuwse kanonnen opgegraven in de Zeeuwse Noordzee.

Copyright ©: ADC ArcheoProjecten

Historische kanonnen gevonden in Zeeuwse Noordzee

Consortium Blauwwing is in Zeeland gestuit op de restanten van twee gietijzeren kanonnen uit de zeventiende eeuw. De uitvoerder van het archeologisch onderzoek - ADC Maritiem - spreekt van een “schitterende” vondst. Eenmaal geconserveerd, zullen de kanonnen worden tentoongesteld in Vlissingen. 

De archeologische vondst is zo’n 25 kilometer uit de Zeeuwse kust gedaan. Opvallend genoeg waren de kanonnen slechts “bijvangst” van lokale bouwwerkzaamheden: Blauwwing was namelijk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een windmolenpark. Bij deze voorbereidende activiteiten stuitten de werknemers van het bouwconsortium op de 1500 en 800 kilogram zware kanonnen. Bij de berging van de historische wapens werd besloten om de kanonnen te lichten midden op de Noordzee - een techniek die door kenners als een technisch hoogstandje wordt beschouwd. 

Ondergang van de kanonnen

Nader onderzoek wees uit dat de kanonnen dateerden uit de periode rond 1600. Aan de aanwezigheid van een stukje hennep in het zuntgat - ook bekend als het ontstekingsgat - kan worden afgeleid dat het antieke wapentuig waarschijnlijk geladen was op het moment dat ze in de Noordzee tenonder gingen.

Opgravingen uit de Noordzee

De vondst van de kanonnen is naar alle waarschijnlijkheid niet de laatste keer dat een dergelijke opgraving boven water komt in de Noordzee. Het gebied heeft namelijk een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Europese maritieme oorlogsvoering. Experts van archeologisch projectbureau ADC ArcheoProjecten verwachten daarom nog talloze vergelijkbare vondsten te doen, en hebben reeds vervolgonderzoeken aangekondigd.

Conservering en tentoonstelling

In de tussentijd zullen de twee historische kanonnen geconserveerd worden. Voordat de cultuurhistorische schatten worden tentoongesteld in Vlissingen, zullen de antieke wapens voor ongeveer zes maanden in een ontzoutingsbad worden gelegd. Hierna zullen de ruim 400 jaar oude voorwerpen grondig worden schoongemaakt. De conservators verwachten dat deze werkzaamheden de graveringen met het kaliber en de naam van de maker weer zichtbaar zullen maken. Of ook kan worden achterhaald op welk schip het wapentuig was gemonteerd, is nog niet duidelijk.

Voordat het publiek kan genieten van de historische zeventiende-eeuwse kanonnen, moet de gemeente Vlissingen nog wel een belangrijke horde nemen: een locatie waarop de kanonnen tentoon kunnen worden gesteld is namelijk nog niet gevonden.

Bron:

Afbeelding:

  • De twee historische kanonnen die zijn gevonden in de Zeeuwse Noordzee. Bron en copyright ©: ADC ArcheoProjecten.
Meer lezen