Geen foto

Het oude Grieks leeft nog

Jason en Pelias - wikipedia commonsIn een afgelegen streek in noordoost Turkije, niet ver van de stad Trabzon, wordt een dialect gesproken dat volgens taalkundigen grote overeenkomsten vertoont met het oude Grieks. Het dialect, dat Romeyka wordt genoemd, kent geen geschreven vorm. De sprekers ervan leven in een geografisch en cultureel isolement. Zo trouwen ze zelden buiten de gemeenschap.

De streek bevindt zich op het grondgebied van wat ooit Pontus was, een Griekse kolonie aan de Zwarte Zee, die onder meer werd vereeuwigd in de verhalen over Jason en zijn Argonauten. Ook zou het mythische volk van de Amazones in deze regio hebben geleefd. Of de sprekers van het Romeyka afstammen van de Grieken die hier volgens sommige historici al in de zesde of zevende eeuw voor Christus hun kolonies stichtten, is niet zeker. Wel zeker is dat Romeyka veel gemeen heeft met het Grieks dat tussen de vierde eeuw voor Christus en de vierde eeuw na Christus in Klein-Azië werd gesproken. Grammaticale vormen, zoals de infinitief, die in het moderne Grieks (dat afstamt van de taal die in het Byzantijnse rijk werd gesproken) allang verloren zijn gegaan, komen in het Romeyka nog voor. 

Bron: The Independent

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's