Een cabasset, kenmerkend door de peervormige bovenkant.

Helmen 80-jarige oorlog opgegraven in Coevorden

Een morion, herkenbaar door de opstaande kam en de bolvormige rand.Op de archeologische site het Hof van Coevorden zijn in 2007 en 2008 drie helmen gevonden. Na een onderzoek en restauratie blijkt dat de helmen uit de 80-jarige oorlog (1568-1648) stammen.

In twee gevallen gaat het om een cabasset, een peervormige helm die zijn origine kent in Italië en veel werd gebruikt door piekeniers of musketiers. De derde helm is een morion, de typische Spaanse bolhelm met een opstaande kam en geen vizier. Hoewel deze helmen vrijwel altijd in verband worden gebracht met de conquistadores, de Spaanse koloniale veroveraars, werden ze door veel soldaten met Europese nationaliteit gedragen.

Een cabasset, kenmerkend door de peervormige bovenkant.Het wordt verondersteld dat de voormalige eigenaars van twee helmen de strijd niet hebben overleefd, omdat de helmen dusdanige krijgsschade vertonen. De onderzoekers denken dat de helmen in de gracht van de vesting Coevorden terecht zijn gekomen tijdens de Spaanse verovering van Coevorden in 1580, of twaalf jaar daarna, toen de stad grotendeels werd verwoest door de Spanjaarden. Het is niet bekend of de helmen van Nederlandse of Spaanse soldaten waren.

De helmen liggen momenteel bij het Archeologische Diensten Centrum in Amersfoort. Daar liggen ook de overige archeologische vondsten van de opgraving in Coevorden, waaronder kanonskogels, musketkogels, messen, dolken, sabels en tabakdozen. Ook werd er een prehistorische bijl gevonden, gemaakt van een stuk gewei. De vondsten worden na conservering voor expositie in bruikleen gegeven aan de gemeente Coevorden.

Bron: Blikopnieuws.nl

Meer lezen

Tijdvakken

Landen