Graven naar 1000 jaar oud kasteel

Het beschermde natuurgebied bij Rossum in Overijssel verbergt een geheim. Een ringvormige wal met daaromheen een slotgracht zijn de enige overgebleven sporen in het landschap die vertellen over burcht de Hunenborg die hier ooit stond. Met archeologisch onderzoek hoopt men het geheim van de burcht te ontrafelen.

Raadsels

Archeologen treden in het spoor van hun voorgangers, die honderd jaar geleden een diepe sleuf groeven. Met de moderne technieken van deze tijd wordt diezelfde sleuf opnieuw gegraven en onderzocht in de hoop antwoorden te vinden. Wie heeft het kasteel gebouwd, waarom en hoe oud is het kasteel werkelijk? Het kasteel werd ooit midden in een moeras gebouwd, ver van de bewoonde wereld. Waarom? Diende het kasteel als vluchtplaats bij mindere tijden?

Honderd jaar geleden

Tijdens het onderzoek in 1916 bleek de aarden wal te bestaan uit gestapelde heiplaggen met daaroverheen een laag zand. Tussen de aarden wal en de gracht stond een houten palissade. Bij de zuidelijke hoofdingang werden in de burcht restanten van een stenen gebouw gevonden. Aan de westzijde van de brug zijn restanten van een houten gebouw gevonden, daar trof de archeoloog sporen van brand, houtskool en scherven aan. Ook werden er aardewerkfragmenten uit de 10e eeuw gevonden en ijzeren voorwerpen.

Om het oorspronkelijk karakter van de burcht zichtbaar te maken wordt in het najaar van 2016 het terrein bomenvrij gemaakt en de gracht uitgediept.

www.rtvoost.nl/

nl.wikipedia.org/

Afbeelding: Peter van der Wielen- eigen werk.[CC BY SA 3.0 nl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)], via commons.wikimedia.org

Meer lezen
Tijdvakken
Landen