Grafveld uit de Romeinse tijd gevonden in Den Bogerd-Udenhout

Tijdens opgravingen op een toekomstige bouwplaats bij Den Bogerd-Udenhout zijn eenentwintig crematie graven aangetroffen. De verbrande menselijke resten werden gevonden in ondiepe kuilen van een Romeins grafveld.

Greppels en paalsporen            

De kuilen waren ooit afgedekt met aarde waardoor kleine heuvels het landschap rond Udenhout sierden. De graven werden gemarkeerd met een ronde of vierkante greppel. Bij een enkel graf ontbrak een greppel, maar werden paalsporen in de grond aangetroffen die in een vierkant om het graf stonden.

Centraal graf met vaatwerk

In het meest centrale graf, dat ook ooit omringd werd door palen, vonden de archeologen bijna complete aardewerken schalen, kommen, bekers en kruiken. De minuscule crematieresten zijn ondertussen gedocumenteerd en geborgen. In een laboratorium worden deze verder onderzocht op geslacht, leeftijd en eventuele ziekten van de overledenen.

Boerderij en waterput

Vlak bij het grafveld zijn paalsporen aangetroffen van een boerderij en een waterput uit dezelfde tijd als het grafveld. Deze vondst wijst er op dat de begraven mensen bij leven in de buurt woonden.

tilburg.nieuws.nl/

Meer lezen
Thema's