Gewelddadig verleden van het Sint Nicolaasklooster wordt blootgelegd

09-08-2017 - Gerti de Koeijer

De recente opgraving op het terrein van het Sint Nicolaasklooster in Hemelum (FR) vertelt iets over het gewelddadig verleden van de omgeving. Archeologen vonden op dit terrein een dubbele gracht, musketkogels en twee waardevolle gouden munten uit de veertiende eeuw. Wat is daar eeuwen geleden gebeurd?

Verdediging

Het klooster had een dubbele gracht vanwege de strijd tussen de vetkopers en de Schieringers die in de middeleeuwen in Friesland werd uitgevochten. Later waren de kloosters prooi voor plunderende Watergeuzen. Vanwege deze rovers werden sommige plattelandskloosters beschermd door huurlingen.

Geuzen

In 1566 werd het klooster overvallen door de Geuzen. Mogelijk zijn er toen musketten gebruikt, wat de vondst van de musketkogels kan verklaren. Toen Friesland protestants werd, zijn de kloostergebouwen afgebroken. Op de fundamenten van de oude kloosterkapel verrees in 1668 de Nicolaaskerk.

Klooster Hemelum

Van het klooster zelf is weinig teruggevonden. Wel vonden archeologen en vrijwilligers resten van de mogelijke kloosterboerderij, deze zorgde voor de voedselvoorziening van de monniken. Van deze boerderij zijn paalresten gevonden. Dendrologisch onderzoek zal informatie opleveren over de datum waarop de bomen zijn gekapt. Deze informatie geeft weer inzicht in de mogelijke ouderdom van de boerderij.

www.lc.nl/friesland/

nl.wikipedia.org/wiki/Hemelum

afbeelding pa3ems- eigen werk [CC BY SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via commons.wikimedia.org/