Gevonden quipu’s wellicht indicatie voor Inca-schrift

In een gebied dat Incahuasi heet, ten zuiden van Lima, hebben archeologen voor het eerst quipu’s gevonden op een plek waar de koorden ook gebruikt werden. De quipu’s zijn namelijk gevonden in een oude opslagplaats en zijn 500 jaar oud.

Quipu’s werden al eerder aangetroffen bij archeologische vindplaatsen, maar vooral bij begraafplaatsen. Er werd aanvankelijk gedacht dat de quipu’s uitsluitend gebruikt werden om te rekenen en de boekhouding en administratie bij te houden. 40 jaar geleden kwamen onderzoekers erachter dat het ook om letterkundig schrift ging.

Kleuren en soorten knopen

De koorden van de Inca’s waren zeer gebruiksvriendelijk. Quipu’s konden makkelijk vervoerd worden en er waren talloze combinaties mogelijk. Er konden allerlei soorten knopen worden gemaakt op verschillende hoogten in verschillende kleuren. De koorden konden naast rekenkundige, ook taalkundige informatie bevatten en waren kortom enorm veelzijdig.

Vanuit vondst verder vertalen

Het gaat om een bepaald soort schrift, maar hoe het precies in elkaar zit weten de archeologen nog niet. De 29 gevonden quipu’s geven een beter inzicht in hoe de koorden precies gebruikt werden door de Inca’s. De goederen die werden opgeslagen in het opslaghuis, waar ook de koorden zijn gevonden, kunnen wellicht terug worden gevonden in de quipu’s. Zo hopen de archeologen bijvoorbeeld het woord voor ‘pinda’ te vinden in de quipu en vanuit die kennis ook complexere woorden te kunnen vertalen. Hierna kunnen er dan ook volksverhalen worden vertaald of andere lange teksten.

Bronnen

www.ancient.eu

www.nytimes.com

archaeologicalnews.tumblr.com

Wikipedia Quipu

Afbeelding

Wikimedia

Wikimedia

 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's