Geheimen van 400 skeletten in Mechelen ontrafeld

Tussen 2009 en 2011 werden 4000 skeletten opgegraven op het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen. De menselijke resten dateren uit de 10de-18de eeuw. Archeologe Katrien Van de Vijver bestuurde 400 van de 4000 skeletten. Op 23 juni 2017 verdedigde zij haar doctoraat over dit onderzoek.

Van de Vijver bracht informatie over socio-economische achtergrond,  gezondheid en levensstijl van de onderzochte skeletten bij elkaar. Ook onderzocht zij hoe bepalend leeftijd en geslacht waren voor hun rol in de maatschappij. Zij nam veranderingen waar tussen de laat- en post middeleeuwse periode.

De sterkste overleefde

In de laag waar de skeletten uit de 15e en 16e eeuw dateren, trof zij jonge mannen tot vijfentwintig jaar oud aan. Zij waren begraven in eenvoudige graven en vertoonden meer groeistoornissen dan skeletten uit andere periodes. Het kan hier gaan om jongeren met arme posities die een ziekte hadden of blootstonden aan fysieke stress. Mannen ouder dan vijfentwintig jaar uit de 15e en 16e eeuw vertoonden minder sporen van groeistoornissen en ziekten. Dit wijst er op dat de sterkste overleefde.

Executies

Van de 400 skeletten die Van de Vijver bestudeerde behoorden eenenveertig tot een massagraf. Het gaat om geëxecuteerde mannen. Haar onderzoek maakte het mogelijk om de executie te reconstrueren en dit te vergelijken met beschrijvingen uit historische bronnen.

Van de Vijver hoopt met haar studie aan te tonen hoe belangrijk het is om historische en archeologische context te gebruiken voor de interpretatie van opgegraven skeletten. Ze hoopt dan ook dat er een intensievere samenwerking tot stand komt tussen archeologen en archeo-antropologen.

www.archeonet.be/

Afbeelding Paul Hermans uit nl [CC BY SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via commons.wikimedia.org

Meer lezen

Tijdvakken