Fries terpdorp krijgt zodenhuis

Een Groningse archeoloog vraagt het Friese dorp Firdgum om hulp voor een uniek experiment. Hij wil een zodenhuis reconstrueren, zoals die in 700 in het terpdorp te vinden waren.

Archeoloog Daniël Postma had een ambitieus scriptie onderwerp. Hij onderzocht hoe de constructies van de oud-Friese zodenhuizen eruit gezien moeten hebben. In 2007 werden er in het dorp Hallum opgravingen gedaan die een goed beeld gaven van de plattegrond van de huizen.  Toch gaven ze niet genoeg houvast om te bepalen hoe de huizen eruit zagen.  Daarom bezocht Postma Ijsland en Schotland waar de zodenhuizen nog te vinden zijn.  Die exemplaren bevatten voldoende aanwijzingen voor de reconstructie van de Friese variant.

Nu wil Postma die reconstructie op papier ook in het echt gaan uitvoeren. Hij hoopt daarop te gaan promoveren. Het museum Yeb Hettingaskoalle in Firdgum werkt mee aan zijn plannen. In 2012 willen ze het zodenhuis nabouwen op het weiland tegenover het museum.  De inwoners van het dorp zijn enthousiast. Ze waren wel verbaasd over de omvang van het gebouw:  zeventien meter lang en zesenhalve meter breed. Er worden zestienduizend zoden van klei voor het bouwwerk gebruikt.

Friesland vormde in de vroege middeleeuwen mogelijk een belangrijk machtscentrum. Dat blijkt uit de opgravingen bij het Friese Wijnaldum in 2009. De ontbrekende delen van een bijzondere mantelspeld (fibula) die in 1959 was gevonden werden toen omhooggehaald. Ook vonden archeologen een hoofdgebouw met ateliers van ambachtslieden zoals goud- en zilversmeden, bronsgieters, glas- en barnsteenbewerkers, wevers en een wapensmid. Een Arabische zilveren munt die verwerkt was in een sieraad wijst mogelijk op handelsactiviteiten met de Vikingen. Die voerden handel met de Arabieren.

Bron: Friesch Dagblad en Wikipedia

Meer lezen

Landen

Thema's