Fotocollage Leides erfgoed.

Erfgoed belangrijk voor de toekomst van Leiden

Logo Erfgoed 071.Historische cultuur is één van de pijlers van Leiden. Met musea, historische verenigingen en veel geïnteresseerde Leidenaren zijn ambities opgesteld voor de toekomst van het Leidse erfgoed. Deze staan in de nieuwe erfgoednota. Leiden wil de kansen die het erfgoed biedt beter benutten en meer zichtbaar maken. De tekst van de nota ligt tot en met 17 oktober ter inzage.

Wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur): “Leiden is de 3e monumentenstad van Nederland en heeft een unieke mix van verschillende erfgoedelementen. Denk aan oude tradities, zoals 3 oktober, kilometerslange archieven, waardevolle museale collecties, mooie monumenten en rijke archeologische resten in de bodem. Allemaal erfgoed. Kortom: erfgoed hoort bij Leiden en erfgoed leeft en wordt beleefd in Leiden, zoals tijdens de Open Monumentendagen”.

Ambities

Fotocollage Leides erfgoed.De nieuwe Erfgoednota is tot stand gekomen in samenwerking met de stad. Er zijn drie ‘Erfgoed Ontmoet’-bijeenkomsten met ongeveer tweehonderd betrokken erfgoedliefhebbers geweest en diverse gesprekken met (vrijwilligers)organisaties en musea. Op basis van de discussies in de bijeenkomsten en de gesprekken zijn drie ambities met bijbehorende doelen en activiteiten geformuleerd, waar iedereen in de stad een bijdrage aan kan leveren:

  1. Stad van (internationale) kennis en collecties: Leiden staat met al haar erfgoedkennis en –collecties nationaal en internationaal aan de top!
  2. De fysieke stad als uitdaging: Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad.
  3. De stad als beleving: Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers.

Reageren

U bent van harte uitgenodigd de conceptversie van de Erfgoednota te lezen. Het document is te vinden op www.leiden.nl/erfgoed071 of in te zien in het stadhuis, Stadsbouwhuis en Boisotkade (Erfgoed Leiden en Omstreken). Mocht u willen reageren dan kan dit t/m 17 oktober 2013. Schriftelijk kan dat aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Sociaal en Economisch Beleid, mevrouw Van Es, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Of per e-mail: erfgoed071@leiden.nl.

Meer lezen

Landen