Een soortgelijk mozaïek (uit Portugal) als het gevonden mozaïek uit Londen

Een soortgelijk mozaïek (uit Portugal) als het gevonden mozaïek uit Londen

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Enorm Romeins mozaïek gevonden in Londen

In Londen hebben archeologen een enorm Romeins mozaïek ontdekt in de buurt van de London Bridge. Onderzoekers denken dat dit mozaïek oorspronkelijk deel uitmaakte van een eetkamervloer, waar hoge functionarissen eten en drinken geserveerd kregen. Deze vloer is waarschijnlijk afkomstig uit de periode tussen het einde van de 2e eeuw en het begin van de 3e eeuw na Christus. De vondst is het grootste mozaïek dat de afgelopen vijftig jaar in de Britse hoofdstad is gevonden. De archeologen spreken dan ook van een ‘once in a lifetime’-ontdekking.

Het mozaïek

Het gevonden mozaïek bestaat uit twee panelen. Het hoofdpaneel is voorzien van grote, kleurrijke bloemen omringd door banden van gedraaide touwen. Er zijn bovendien lotusbloemen en verschillende geometrische patronen op te zien. Hoewel het grote mozaïekpaneel dateert uit het einde van de 2e eeuw en het begin van de 3e eeuw na Christus, is het duidelijk dat de ruimte waarin hij lag al langer in gebruik was. Archeologen vonden namelijk sporen van een vroeger mozaïek onder het paneel, wat erop wijst dat de kamer destijds is gerenoveerd.

Afkomst

Het mozaïek was volgens archeologen onderdeel van de eetkamer van een Romeinse mansio. Dit was een officieel rustpunt aan een Romeinse weg, dat werd beheerd door de centrale overheid. Deze pleisterplaatsen verschilden sterk van een ‘gewone’ herberg; de mansio was bedoeld voor mensen van een hogere stand. Zo werd er belasting geheven en recht gesproken, en moesten gasten zich legitimeren. De archeologen zijn nog bezig om het gebouw bloot te leggen, maar het lijkt een groot complex te zijn geweest, rond een centrale binnenplaats. De nabijheid van een ander groot Romeins gebouw lijkt extra bewijs te zijn voor de grandeur en status van de mensen die hier leefden: ‘De gebouwen op deze vindplaats hadden een zeer hoge status’, aldus Antonietta Lerz, de leidinggevende van de vindplaats. ‘De mensen die hier woonden leefden het goede leven.’

Londinium

De vondst werd gedaan aan de rand van het Londinium. Deze stad werd in 47 na Christus gesticht rond een versmalling van de rivier de Theems. Tegen het einde van de eerste eeuw had Londinium zich uitgebreid en werd het een van de grootste steden in het Romeinse Britannia, de provincie die grofweg het huidige Engeland en Wales omvatte. De stad bereikte haar hoogtepunt tijdens de tweede eeuw, toen het ongeveer 45.000 á 60.000 inwoners had. In het jaar 122 bezocht keizer Hadrianus (regeerde van 117 tot 138) Londinium. Wetenschappers vermoeden dat de bouw en uitbreiding van een aantal openbare gebouwen op aandringen van deze keizer werden uitgevoerd. Dat zou ook voor deze vondst kunnen gelden.

Hoe nu verder?

De opgravingen zijn onderdeel van een vernieuwingsproject in de wijk Southwark, waarbij er onder meer nieuwe woningen, werkruimten, winkels en restaurants worden aangelegd. De mozaïeken zullen zorgvuldig worden vastgelegd en beoordeeld door een deskundig team van restauratoren, waarna ze van het terrein worden verwijderd. Zo kan hopelijk gedetailleerder conserveringswerk plaatsvinden. Het doel is dat de mozaïeken in de toekomst in het openbaar worden tentoongesteld.

Bron: BBC, the Guardian, Heritage Daily

Meer lezen
Tijdvakken
Thema's