Eindelijk tweede Viking opgraving in Amerika

Zoals uit eerdere opgravingen is gebleken, was het niet de expeditie van Columbus, maar die van de Vikingen die als eerste de Nieuwe Wereld bereikte. De Vikingen moeten aan het begin van de 10e eeuw in Noordoost Amerika voet aan de grond hebben gezet. In 2015 begon de opgraving waarbij pas de tweede aanwijzing voor de aanwezigheid van de Vikings in Amerika is aangetroffen.

In het oosten van het huidige Canada vonden de Vikings grote hoeveelheden hout en huiden, waardoor zij besloten handelsposten te stichten. Hout was in het thuisland namelijk een schaarse natuurlijke bron. De handelsposten die de Vikingen in Newfoundland opzetten groeiden echter niet uit tot echte nederzettingen, wat wel in Groenland het geval was. Wellicht ondervonden de Vikings teveel last van de plaatselijke bevolking, die zij Skraelings noemden.

Schaars bewijs

De tweede mogelijke Viking site in Amerika is gevonden aan de zuidwest kust van Newfoundland, ongeveer 300 mijl ten zuiden van "L'Anse aux Meadows". Dit is de plek waar het eerste bewijs voor het bestaan van Noorse handelsposten is gevonden. Deze plek werd al in 1960 ontdekt, dus heeft het meer dan 50 jaar geduurd voordat archeologen een tweede site vonden.

Satellietbeelden

Archeoloog H. Sarah Parcak van de Universiteit van Alabama in Birmingham vermoedde na onderzoek dat op een bepaalde plaats wel eens iets van archeologische waarde kon liggen. Nadat zij keek naar satellietbeelden in hoge resolutie van de kusten van de Nieuwe Wereld, zag zij namelijk een vreemde donkere vlek. De plaats, genaamd Point Rosee, moest daarom iets bijzonders in de grond verborgen hebben.

Duidelijke tekenen

Eenmaal op de plaats aangekomen toonden metingen verhoogde ijzer lezingen. Daarnaast werden er erts, as en muren van turf gevonden. Volgens Parcak reden genoeg om zo snel mogelijk aan een opgraving te beginnen. Dat de vondst bijzonder is wordt in ieder geval geloofd door het wetenschapsprogramma NOVA, want zij zullen in een Viking special aandacht besteden aan de opgraving (het programma is helaas niet te zien in Nederland).

Noorse smederij

Douglas Bolender van de Universiteit van Massachusetts in Boston was ook aanwezig bij de bijzondere opgraving. Hij denkt met zekerheid te kunnen zeggen dat het begraven gebouw een Noorse smederij moet zijn geweest. Er is nog geen bewijs dat de smederij van Noorse makelij is, maar aangezien er geen volkeren in Amerika leefden die deze technologie hadden is er geen ander alternatief.

Bijzondere ontdekking

Bolender denkt verder dat de smidse gebruikt werd voor het smeden van ijzeren nagels voor de iconische Noorse sloep en ijzeren wapentuig. Dit leidde hij af uit de ertsvondsten. Het fascinerende aan de ontdekking is dat de plaats 300 mijl landinwaarts ligt, veel verder dan onderzoekers dachten dat de Vikings hun ontdekking van Amerika hadden voortgezet. Als er daadwerkelijk bewijs komt dat het om een Noorse smidse gaat, zou de vage geschiedenis van de Vikings weer wat meer worden opgelicht.

bronnen: 

en.wikipedia.org, Norse colonization of the Americas

archeology.com, news

news.discovery.com, Viking site in Canada hinted by satellite data

afbeeldingen:

Reconstructed Viking longboat "Hugin",commons.wikimedia.org, Midnightblueowl

The Skálholt Map, en.wikipedia.org, Sigurd Stefánsson

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's