Drie schedels op de Trans in Arnhem

Onder het Kerkplein en de Trans in Arnhem zijn archeologen al een poos aan het werk. In eerste instantie zijn ze bezig om de schade aan het bodemarchief te beperkten. Toch bracht de sloopbegeleiding bijzondere vondsten aan het licht.

Drie schedels

Stadsarcheoloog Martijn Defilet heeft met zijn collega’s op het Kerkplein sporen van mogelijke bewoning uit 1100 aangetroffen. Van deze periode is weinig bekend in Arnhem. Op de Trans zijn resten van menselijke skeletten gevonden, waaronder drie schedels. Vermoedelijk zijn deze afkomstig van de begraafplaats die hoorde bij het uit 1487 stammende Minnebroedersklooster. Vroeger zijn er vaker menselijke resten ontdekt op deze plek. Het klooster zelf is niet teruggevonden.

Overkluizing Sint Jansbeek

De onderzoekers hebben ook een intacte, gemetselde buis gevonden. Het gaat om de overkluizing van de Sint-Jansbeek die in de Middeleeuwen kunstmatig is omgelegd. Als er geen nieuwbouw
plaatsvindt blijft de gekanaliseerde Jansbeek zitten waar hij zit. Een deel van de oude overkluizing van de Sint-Jansbeek blijft zo behouden.
In de jaren ‘50 werd er bij de Trans een muntschat gevonden en vuursteentjes uit de Steentijd.


https://arnhems-erfgoed.org/2016/04/26/botten-en-overkluisde-sint-jansbeek-onder-trans/

Afbeelding: Ciell – eigen werk [CC BY SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/), via https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Witte_Watermolen.JPG

Meer lezen
Landen