Augustijner klooster Dordrecht

Dordrecht wil Eerste Vrije Statenvergadering (1572) vieren

Augustijner klooster DordrechtHan Bakker, intendant cultuur bij de gemeente Dordrecht, wil 19 juli weer tot feestdag uitroepen. Dat schrijft Weekkrant Dordt Nu. Op 19 juli 1572 begon de Eerste Vrije Statenvergadering waarbij Willem van Oranje tot stadhouder werd uitgeroepen. De vergadering, die duurde tot 23 juli, legde de basis voor de onafhankelijkheid van de Nederlanden.

De vergadering werd uitgeschreven door de stad Dordrecht. Dat alleen al was een opstandige daad, een Statenvergadering kon alleen uitgeschreven worden door de koning (Filips II) of zijn stadhouder (Alva). Aanwezig waren afgevaardigden van de Hollandse steden, de adel en de watergeuzen. Ze kwamen bijeen in de refter van het Augustijnenklooster. Op de agenda stond de organisatie van de opstand. Er werd, onder meer, besloten een verbond te sluiten met de andere Nederlandse gewesten, prins Willem van Oranje kreeg  650.000 gulden toegezegd om huursoldaten te betalen, vrijheid van godsdienst werd, op uitdrukkelijk verzoek van Willem van Oranje, erkend en de geuzenaanvoerder Willem van der Marck Lumey werd benoemd tot overste van Holland. Drie jaar later, op 4 juni 1575, volgde de feitelijke onafhankelijkheidsverklaring, met de Unie van Dordrecht.

Bron: dordrecht.net

Meer lezen

Landen