DNA van Egyptische mummies ontrafeld

Oude Egyptenaren blijken verwant te zijn aan volkeren uit Zuidwest-Azië. Dit zijn wetenschappers te weten gekomen door het DNA van Egyptische mummies te onderzoeken. Wetenschappers haalden het DNA uit botten en tanden van Egyptische mummies. Lang dachten onderzoekers dat het onmogelijk was om betrouwbaar DNA van Egyptische mummies te verkrijgen.  

151 mummies

Het internationale team van wetenschappers, onder leiding van het Max Planck instituut voor de geschiedenis van de Mens en de Universiteit van Tubingen, onderzocht 151 mummies afkomstig uit Abusir el-Meleq, een archeologische vindplaats langs de Nijl in Midden-Egypte. De mummies dateren uit 1400 v.Chr. (Nieuw Egypte) tot 400 n.Chr (Romeinse tijd). Van negentig individuen konden de wetenschappers het mitochondriaal genoom reconstrueren. Dit is de genetische informatie van alle vrouwelijke voorouders. Van drie mummies werd het volledige kernhoudende genoom gereconstrueerd; informatie van alle voorouders.

Warme vochtige klimaat

Door de het warme klimaat, de hoge luchtvochtigheid in de tombes en de chemische behandeling van de mummies is er meestal weinig over van het genetische materiaal. Voorgaande studies concentreerden zich dan ook vooral op zacht lichaamsweefsel. Deze nieuwe studie koos juist voor botten en tanden van de mummies. Die zijn volgens onderzoekers veel beter geconserveerd, waardoor nu wel DNA materiaal beschikbaar is.

Zuidwest-Azië

Uit literair onderzoek bleek al dat Egypte veel te maken had met buitenlandse invloeden, zoals de aanwezigheid van Griekse en Latijnse namen en het gebruik van buitenlandse materialen in Egypte. De onderzoekers van de mummies waren vooral benieuwd of de veroveringen van Alexander de Grote (356-323 v.Chr.) en andere buitenlandse machten hun genetische sporen hadden achtergelaten onder de Egyptische bevolking. De nieuwe analyses laten zien dat de Oude Egyptenaren genetisch nauw verwant waren aan hun tijdgenoten in Zuidwest-Azië en aan Europese en Anatolische volkeren uit de nieuwe steentijd. Met de Afrikanen ten zuiden van de Sahara tonen ze minder verwantschap. Deze contacten kwamen pas de afgelopen 1500 jaar tot stand.

Moderne Egyptenaren

De onderzoekers hebben ook DNA van 100 moderne Egyptenaren en 125 moderne Ethiopiërs vergeleken met het mummie DNA. Daaruit blijkt dat de Egyptenaren nu meer Afrikaans dan Europees bloed hebben. Dit komt door de handel met de volkeren in de Sahara. Vroeger waren de Egyptenaren nauwer verwant met de populaties uit het Midden-Oosten. Wel moet de kanttekening worden gemaakt, dat maar van een klein gebied de mummies zijn onderzocht. Deze DNA analyse geldt dus niet voor heel het oude Egypte.


Bronnen:

Volkskrant.nl: Egyptische mummies
Washingtonpost.com: Egyptische mummies
Scientias.nl: DNA egyptische mummies
Cam.ac.uk: Ancient Egyptian Mummies


Afbeelding

Pixabay.com: Sarcofaag

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's