Geen foto

Discussie over lijkwade van Turijn laait opnieuw op

Lijkwade van TurijnItaliaanse onderzoekers maakten deze week bekend dat de ‘Lijkwade van Turijn’ niet te snel afgeschreven moet worden als een middeleeuwse replica. De wetenschappers concluderen dat ‘het kleed wel degelijk ouder is dan duizend jaar’. Deze nieuwe conclusie haakt in op een discussie die sinds de ontdekking van het doek in Frankrijk in de 14e eeuw gaande is.

In de kerk van het Franse dorp Lirey werd het linnen kleed in de 14e eeuw al tentoongesteld. Toen beweerden sommige christenen al dat dit de lijkwade moest zijn waarin Jezus na zijn dood begraven werd. Aanleiding voor deze aanname is de afdruk van een lichaam, inclusief bebaard hoofd en verwondingen aan één hand, die op het kleed duidelijk zichtbaar zijn. Toch bestonden er ook in de middeleeuwen al twijfels over de echtheid van het doek. Zo schreef bisschop Pierre d’Arcis in 1390 een brief naar paus Clemens VII dat het reliek niet authentiek zou zijn.

Fotografie
Desalniettemin waren er vanaf de 15e eeuw wel pausen die geloofden in de authenticiteit van het stuk. Het kleed werd daarom regelmatig tentoongesteld, onder andere in de Dom van Turijn. Discussies en speculaties over de authenticiteit laaiden door de eeuwen heen regelmatig opnieuw op.

Toen een Italiaanse amateurfotograaf eind 19e eeuw een foto maakte van het kleed, en ontdekte dat de afbeelding van het lichaam en gezicht op een negatief heel duidelijk zichtbaar was, kwam er weer belangstelling voor het doek. Allerlei analyses en onderzoeken brachten door de jaren heen opmerkelijke conclusies voort. Een van de meest bijzondere theorieën beschrijft dat de wade het resultaat zou zijn van een vroeg experiment met fotografie van Leonardo da Vinci.  

Replica
De lijkwade kwam in 1983 in handen van het Vaticaan. Vijf jaar later werd een stuk van het kleed onderworpen aan een zogenaamde koolstof-14 datering. De wetenschappers kwamen toen tot de conclusie dat het reliek uit de middeleeuwen stamde, en dus een replica moet zijn. Critici plaatsten al snel kanttekeningen bij deze onderzoeksresultaten. Ze stelden dat het onderzochte fragment deel uitmaakte van een middeleeuwse reparatie. Hoewel de verering van het doek wel door de Katholieke kerk is toegestaan, nam het Vaticaan zelf geen standpunt in over de authenticiteit van het doek.

De nieuwe onderzoeksresultaten van de wetenschappers van de universiteit van Pauda sluiten niet uit dat het doek de originele lijkwade van Jezus is. De onderzoekers deden op basis van koolstofdatering verschillende testen met monsters. Het gemiddelde van de data die gevonden werden, geeft een leeftijd van ongeveer 1980 jaar aan. Dit komt overeen met de historische sterfdatum van Jezus, ergens rond het jaar 30 na christus.

Bron: Trouw

Meer lezen

Tijdvakken

Thema's