Geen foto

De Viking krijgt een gezicht

Woeste mannen met ijzeren helmen die in snelle boten plunderend langs de kusten van Europa trokken. Dat is het beeld dat we van de Vikingen hebben. Door opgravingen krijgen we een steeds duidelijker beeld van de Scandinavische piraten en hun leefwijze. Wetenschappers reconstrueerden onlangs het gezicht van een Viking vrouw.

 

De vrouw is 3D digitaal gereconstrueerd, zoals bij een 3D animatiefilm. Academici van de Dundee Universiteit kregen dit voor elkaar door gebruik te maken van lasertechnieken die ze in de schedel toepasten. De schedel die ze voor de reconstructie gebruikten, was afkomstig van de Coppergate opgravingen uit 1972 in het Britse York.

 

Tijdens die opgravingen werden meer dan 40.000 archeologische vondsten gedaan. Het was historisch gezien een belangrijke opgraving omdat er 9 meter diep aan archeologisch materiaal te vinden was. Die diepte is ongebruikelijk. Het materiaal was vrijwel allemaal afkomstig uit de Vikingtijd. Door vochtig turf in de bodem bleef veel materiaal bewaard, zoals kleding, schoenen, botten en planten. Daardoor konden archeologen veel te weten komen over bijvoorbeeld gezondheid, klimaat en de levensstijl van de Vikingen.

 

De Vikingtijd in Groot- Brittannië begon in 793 met de plundering van het klooster van Lindisfarne in noord-Engeland. Ze vestigden zich in 866 in het gebied rond York. Het plundergebied van de Vikingen reikte ongeveer van Groenland tot Constantinopel. Waarom de Vikingen zich buiten Scandinavië vestigden is nog steeds onderwerp van discussie.

 

De York Archeological Trust probeert met onderzoek naar de Coppergate opgravingen antwoord te geven op dit soort vragen. In het door hen gestichte Jorvik Viking Centre in York kan de bezoeker zich alvast inleven in de wereld van de Vikingen. En vanaf heden ook de digitaal gereconstrueerde Viking vrouw bewonderen.

 

Bron: BBC

Meer lezen

Thema's