De lanspunt van Smeerling komt naar Leiden

In 2008 vond een amateurarcheoloog een lanspunt in een oude bedding van de Ruiten Aa. De metaaldetector-vondst werd gedaan bij de Lage Brug in Smeerling, de plaats waar de lanspunt naar is vernoemd.

Offer uit de Late Bronstijd

De lanspunt dateert van 1000 v. Chr. In de Late Bronstijd bestond een groot deel van Oost-Groningen uit moeras. Er woonden weinig mensen, daarom zijn er dan ook weinig vondsten uit die periode gedaan. Er zijn geen houtresten in de schacht aangetroffen. De vraag is of de lanspunt gemaakt is voor de jacht of voor ceremoniële doeleinden. Aangezien de lanspunt in zeer goede staat aan de grond lijkt te zijn toevertrouwd, gaat het vermoedelijk om een offer om de gunst te verwerven van goden, geesten of heiligen.

Expositie

De lanspunt van Smeerling staat nu in de belangstelling vanwege een landelijke expositie over ‘Archeologie uit je achtertuin’. Gemeenten zijn uitgenodigd hun bijzondere vondsten uit te lenen voor de tentoonstelling. De gemeente Stadskanaal overlegde met het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal en besloot de bijzondere lanspunt uit te lenen.

www.rtvnoord.nl/nieuws/
www.rtvstadskanaal.nl/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen